[ Annons ]

Publicerat 29 juni, 2020

Bostadsnära avfallsinsamling skjuts upp

Vid årsskiftet skulle de nya kraven på bostadsnära insamling av förpackningar, tidningar och matavfall börja gälla. Nu meddelar regeringen att tidpunkten skjuts fram.

I slutet av april tvärvände regeringen slopade producentansvaret för insamling av returpapper. Nu meddelar man att det utökade producentansvaret för insamling av förpackningar skjuts på framtiden.

Vid årsskiftet var det tänkt att krav om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar samt matavfall skulle börja gälla. Igår, den 25 juni, meddelade regeringen att denna tidpunkt skjuts fram.

[ Annons ]

Det som hittills har gällt är att bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper ska ske kostnadsfritt och omfatta 60 procent av bostadsfastigheterna från 1 januari 2021 och alla bostadsfastigheter senast 2025. Nu är det oklart om det ens kommer att ske.

– Det är djupt olyckligt att regeringen inte förmår att leva upp till det som beslutades 2018 när man backar om först returpapper och nu förpackningar. Fastighetsägare och boende kommer fortsatt att få bära kostnader för producenternas ansvar att samla in, säger Rikard Silverfur, chef Utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.

Anledningen till att regeringen skjuter upp införandet av de nya direktiven för förpackningsinsamling är att de två ansökningarna om att driva Tillståndspliktiga insamlingssystem (TIS) inte uppfyllde kraven enligt Naturvårdsverket.

– Det normala förfarandet när ansökningar inte lever upp till kraven är att skicka tillbaka dem för komplettering. Här har man inte gjort det. Istället för att stå fast vid kraven och tvinga producenterna leva upp till dem, tolkar jag det som att regeringen är beredd att sänka kraven.  Producentansvaret är en grundprincip och en förutsättning för cirkulär ekonomi. Det är en djupt oroande situation med en regeringen som gång på gång viker sig för producenterna och lämpar över notan på fastighetsägare och hushåll, säger Rikard Silverfur.

Tony Clark, vd Avfall Sverige, instämmer i kritiken att det är märkligt att skjuta på reformen enbart på grund av att ett antal formaliagrunder är oklara.

– Ramarna för samråd har varit kända sedan juni 2018 och eventuella oklarheter borde ha kunnat klaras ut vid det här laget. Läget försvåras däremot av att Naturvårdsverket har avslagit både FTI:s och TMR:s ansökningar för att bli tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar istället för att begära komplettering. Nu är det högst oklart hur det blir med den bostadsnära insamlingen av förpackningsavfall under 2021, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

När kraven ska träda i kraft eller om kraven ska mildras framgår inte av regeringens pressmeddelande. Tillsvidare sker ingen förändring av hur insamling bedrivs.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]