[ Annons ]

Bostadsminister Andreas Carlsson och representanter i civilutskottet lyssnade till representanter från BID-sammanslutningen Fastighetsägare i Järva. Foto: Gunilla Sandberg
Publicerat 26 april, 2023

Bostadsministern vill se stärkt platssamverkan

Föreningen Fastighetsägare i Järvas framgångsrika BID-samverkan stod i fokus när bostadsminister Andreas Carlson besökte Tensta.

Mycket talar för att det kan komma att bli ett lagstadgat krav på anslutning till olika former av platssamverkan eller Business Improvement Districts (BID). Några tydliga besked gavs inte när bostadsminister Andreas Carlson, tillsammans med regeringssamarbetets representanter i civilutskottet, under onsdagen besökta samverkansprojektet Fastighetsägare Järva. Men Andreas Carlson återkom flera gånger till hur det i Tidöavtalet anges att det ska tas fram ett författningsstöd för ett obligatoriskt ansvar mellan det offentliga och fastighetsägare i form av stärkt platssamverkan eller BID.

– Det finns exempel där fastighetsägare väljer att inte delta och det är därför vi ska ta fram ett författningsstöd, ett arbete som just nu pågår i regeringskansliet. Och där detta besök är en del av beredningen. Jag har idag inga besked, men det kan innebära ett lagstadgat krav eller ett ramverk för hur samverkan ska se ut, sa Andreas Carlson.

[ Annons ]

Ett långt politiskt följe lotsades runt i Tensta. Foto: Gunilla Sandberg

Det var ett stort politikerfölje som visades runt i Tensta och mötte representanter från fastighetsägare på platsen. I anslutning till besöket lanserade Fastighetsägarna sin färska rapport om BID-inspirerad samverkan ”Starkare tillsammans” där flera exempel, utöver Fastighetsägare Järva, lyfts fram som framgångsrika exempel.

Även om man från Fastighetsägarnas håll ser behov av ett ökat engagemang från stat och kommun finns det farhågor.

– Vi vill lyfta fram och värna möjligheten att framgångsrik platssamverkan vilar på frivillig grund. Vi har sett hur det lokala engagemanget är fundamentet för ett framgångsrikt resultat, sa Anna Thuresson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Men även om Andreas Carlson tog till sig mycket av det som sades, verkade han inte vilja lyssna på just det örat.

– Det finns exempel där fastighetsägare inte väljer att engagera sig. Politiken har en viktig roll att skapa ramar och förutsättningar för platssamverkan. Men sedan kommer man såklart inte runt fastighetsägarna. Det börjar och slutar med fastighetsägarnas engagemang, det är därför det är så viktigt att får fram ett författningsstöd som stärker platssamverkan, sa Andreas Carlson.

Från Fastighetsägarnas sida menar man att det finns ett behov av strukturerad samverkan, men man betonar att det bör vila på frivillig grund.

– Vi tycker att det är andra problem som snarare bör adresseras än att tvinga in fastighetsägare i olika konstellationer. Ett lokalt engagemang är inget som går att lagstadga fram, sa Anna Thuresson.

Hon ser då hellre att staten kan bidra till att sprida kunskap kring platssamverkan.

– Där hoppas via att regeringen ska ta initiativ att inrätta ett nationellt kunskapscentrum kring BID-inspirerad samverkan. Vi gjorde en hemställan om detta tillsammans med Sveriges Allmännytta förra sommaren, men ännu har inga steg tagits i den riktningen, sa Anna Thuresson.

Ett förslag som bostadsministern lovade att ta med sig.

Kommer det till lagförändringar ser Anna Thuresson andra behov än tvångsanslutning.

– Som kommunallag och statsstödsreglerna är utformade ska man behandla alla kommundelar lika. Det kan skapa en viss osäkerhet och göra det svårt för kommuner att ta initiativ till olika typer av samverkansprojekt på vissa enskilda platser. Där finns det ett behov av att förtydliga hur regelverket ska tolkas.

En viss oenighet alltså kring vad staten bäst bidrar med. Men bostadsminister Andreas Carlson menade att han fick med sig viktig kunskap för det fortsatta arbetet att stärka utsatta områden.

– Inte minst hur man får alla aktörer i ett område att bidra. Det var värdefullt att se hur olika aktörer kan dela information och därigenom bidra till att fylla varandras luckor. Vi har också fått beskrivet hur det ofta uppstår en projekttrötthet i områden som dessa. Det behövs det denna typ av långsiktigt arbete för att vända utvecklingen. Dessa delar kommer vi att återkomma till när vi lägger fram förslag som vi jobbar med och som Tidöavtalet beskriver, sa Andreas Carlson.

Sarah Bargadle ville veta vad bostadsministern tänker göra för bostedsbehovet i Tensta.

Sista stoppet var Tensta Gymnasium som förvärvades av Hemsö för drygt ett år sedan. Vd Nils Styf berättade om visionerna kring det blivande Campus Tensta – skola på dagen och föreningsliv på kvällen ska stärka tryggheten i området. I den del som redan öppnat –Tensta träff – bedriver föreningen Hawo-Tako kafé och lunchrestaurang. Just innan politikerföljet återvände hemåt passade föreningens representant Sarah Bargadle på att ställa en fråga till bostadsministern. Hon såg mer akuta behov än BID-samverkan.

­– Våra ungdomar här i Järva har ingen möjlighet att flytta hemifrån. Hur vill du lösa det?

Bostadsminister Andreas Carlson gjorde sitt bästa för att svara:

– Det finns inga genvägar. Det behöver byggas fler bostäder. Men där är det tufft med det ekonomiska läget förstås.

Efter ministerns utläggning om regelförenklingar och annat på hans bord konstaterade Sarah Bargadle att det nog trots allt blir väldigt dyrt.

– Men vi orkar inte att de bor kvar hemma, skrattade hon. Själv har jag bara ett barn kvar hemma. Men jag pratar om hela Järva, för det är här jag har mitt hjärta.

Andreas Carlson styrde över samtalet på de investeringar som ändå görs på platsen.

– Ja, det kan bli lite mer liv och rörelse. Det är bra, sa Sarah Bargadle.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]