[ Annons ]

Bostadsmarknaden är hårt prövad av bristande konkurrens i byggsektorn, utdragna byggplansprocesser och allt för få nya hyresrätter. Marknaden kan inte själv lösa bostadsbristen. Därför är det nu dags för staten att ta ett ekonomiskt ansvar. Det skriver Mehmet Kaplan på DN debatt idag.
Publicerat 17 mars, 2015

Bostadsministern: ”Statens ansvar att fler bostäder byggs”

Bostadsmarknaden är hårt prövad av bristande konkurrens i byggsektorn, utdragna byggplansprocesser och allt för få nya hyresrätter. Marknaden kan inte själv lösa bostadsbristen. Därför är det nu dags för staten att ta ett ekonomiskt ansvar. Det skriver Mehmet Kaplan på DN debatt idag.

Det saknar incitament för ett ökad bostadsbyggande. Därför kan inte bostadsmarknaden själv lösa landets bostadsbrist. Istället måste staten förbättra förutsättningarna för nyproduktion av framför allt hyresrätter. Det menar bostadsminister Mehmet Kaplan. I en debattartikel i Dagen Nyheter skriver han idag att målet på 250 000 nya bostäder fram till år 2020 inte kan nås utan aktiva åtgärder på flera områden.

[ Annons ]

Han hänvisar bland annat till möjligheten att uppföra flexibla modulbostäder för nyanlända och studenter – ett förslag som redan gått till utredning hos Boverket.

”Regeringen ser också ett behov av att säkerställa tryggheten för dem som bor i andra hand, något som många unga, studenter och nyanlända gör. Här har vi gett Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om uthyrning av egen bostad, för att få en tydligare bild av dess konsekvenser”, skriver Mehmet Kaplan.

Bostadsministern skriver också om kollektivtrafiksatsningar och vikten av att öka konkurrensen inom byggsektorn för att få fart på nyproduktionen, men några specifika satsningar eller förändringar nämns inte.

Slutligen pekar Mehmet Kaplan på behovet av mer effektiva byggprocesser för att snabbare och billigare kunna uppför nya bostäder.

”Regeringen ser nu över länsstyrelsernas roll i syfte att effektivisera byggprocessen utan att riskera rättssäkerheten eller det viktiga demokratiska inflytandet över stadsutvecklingen.”

I höstas röstades regeringens budget ner, vilket kraftigt förminskar bostadsministerns handlingsutrymme då han inte har något annat val än att försöka bedriva sin politik inom alliansens ekonomiska ramar. Om detta skriver Mehmet Kaplan i debattartikeln;

”Regeringen aviserade i höstbudgeten en halv miljard kronor per år från och med 2016 till energieffektiviseringar av framför allt miljonprogrammets flerbostadshus. När regeringens budget röstades ner i höstas försenas nu åtgärderna, men regeringens ambitioner om energieffektivisering kvarstår.”

Läs Mehmet Kaplans debatt i sin helhet här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]