[ Annons ]

Den förra regeringens förändringar av reglerna för andrahandsuthyrning har lett till akuta problem. Det anser bostadsministern Mehmet Kaplan som nu ålägger Boverket att reda ut effekterna av liberaliseringen. "Obefogad oro", anser Fastighetsägarna.
Publicerat 5 februari, 2015

Bostadsministern oroad över andrahandsuthyrningen

Den förra regeringens förändringar av reglerna för andrahandsuthyrning har lett till akuta problem. Det anser bostadsministern Mehmet Kaplan som nu ålägger Boverket att reda ut effekterna av liberaliseringen. "Obefogad oro", anser Fastighetsägarna.

Boverket ska se över effekterna av den förra regeringens förändringar av reglerna kring andrahandsuthyrning. Uppmaningen kommer från bostadsminister Mehmet Kaplan, som menar att den genomförda liberaliseringen av reglerna för andrahandsuthyrning har lett till akuta problem i form av höjda priser. Det skriver Svenska Dagbladet idag.

[ Annons ]

Den förra regeringen genomförde flera reformer av reglerna kring andrahandsuthyrning. Bland annat slopades hyrestaket vid uthyrning av bostadsrätter.

Nu oroas den nya regeringen av följder i form av snabbt stigande hyror.

Jag vill få reda på hur det har påverkat prisbilden, om utbudet blivit större eller mindre, säger bostadsminister Mehmet Kaplan till P4 Stockholm och tillägger;

– Det här är ett akut problem som behöver få snabb lösning.

Men den förre bostadsministern Stefan Attefall håller inte med. Han menar att utbudet på andrahandsuthyrningsmarknaden blivit större.

– Syftet var i första hand att få ut fler hyreslägenheter på marknaden. Mehmet Kaplan kan börja med att försöka göra något för att öka tillgången till lägenheter i stället för att begränsa den. Det är en fruktansvärd passivitet som präglat hans tid som bostadsminister, säger Stefan Attefall till Svenska Dagbladet.

Den före detta bostadsministern får medhåll kring syftet med reformerna från Martin Lindvall, näringspolitisk chef för Fastighetsägarna Sverige. Han poängterar att det naturligtvis är positivt att nya lagar ses över och utvärderas men tycker det känns underligt att bostadsministern kritiserar reformerna för att ha lett till högre hyror.

– Syftet med reformen var ju att priserna skulle få gå upp för att därmed öka utbudet av bostäder. Även om utbudet ökat mindre än många hoppades handlar det ändå om ett värdefullt tillskott. Alternativet vore noll nya bostäder, säger Martin Lindvall och fortsätter;
 
– Det fanns nog en överoptimism kring exakt hur många lägenheter som skulle frigöras för uthyrning. Sannolikt finns det dessutom en fördröjningseffekt. Efterhand som privatuthyrningen blir en mer etablerad del av bostadsmarknaden torde fler utnyttja möjligheten. 

 

Vad är det som gäller?

Fastighetsägarnas jurist Line Zanden reder ut reglerna kring andrahandsuthyrning.

Tillstånd
Du måste ha bostadsrättsföreningens tillåtelse att hyra ut din lägenhet. Om styrelsen säger nej har du rätt att få ditt ärende prövat i hyresnämnden. För att få tillstånd behöver du ha ett skäl för uthyrningen. Alla skäl är inte godtagbara. Det anses ok om du ska arbeta eller studera på annan ort. Att prova ett samboliv är också ett godtagbart skäl. Men att hyra ut sin lägenhet i ren spekulation är inte ett skäl som godtas av hyresnämnden. Uthyrning utan styrelsens tillstånd eller tillstånd från hyresnämnden kan få stora konsekvenser för bostadsrättshavaren. Det kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen helt enkelt blir uppsagd.

Hyresbegränsningar
Hyran är inte helt fri. Den ska motsvara det bostadsrättshavarens beräknade kapital- och driftskostnader för bostadsrättslägenheten. Kapitalkostnader beräknas som en skälig avkastning på bostadens marknadsvärde. Med det menas att bostaden värderas objektivt och räntan motsvarar ett par procent över gällande referensränta. Med driftskostnader menas avgift till bostadsrättsföreningen, el, vatten, bredband m.m. Är lägenheten möblerad kan du också ta ut ersättning för slitage av möbler.

Ett räkneexempel:

En bostadsrättslägenhet som är värd tre miljoner kronor hyrs ut i andra hand. Avgiften till föreningen är 1 900 kronor per månad. Med en skälig avkastningsränta på 4 % per år ger det följande.

3 000 000 x 0,04 (4 %) = 120 000:-

120 000:- / 12 månader = 10 000:- per månad i kapitalkostnad

10 000:- + månadsavgift till föreningen = 11 900:- per månad i hyra

Uthyrning som näringsverksamhet
Om någon hyr ut två lägenheter gäller friare hyressättning enligt ovan bara för den första upplåtelsen. Den som hyr ut mer än två lägenheter anses normalt bedriva uthyrning i näringsverksamhet och då gäller den nya lagen inte för någon av upplåtelserna utan det är bruksvärdeshyra som gäller. Det är alltså inte tillåtet att ha som affärsidé att köpa på sig flera lägenheter och hyra ut till hög hyra.

Föreningen kan neka
Dessutom kan en bostadsrättsförening som regel neka en person medlemskap om denne inte har för avsikt att bo i lägenheten. Detta brukar regleras i stadgarna.

Syftet med reformerna
– Syftet med privatuthyrningslagen och lättnaderna i bostadsrättslagen var att få ut fler bostäder till uthyrning på ansträngda marknader. Något syfte att pressa andrahandshyror, som hävdats i nyhetsinslag, har aldrig funnits. Tvärtom skulle en friare hyressättning få fler att vilja hyra ut. De nya reglerna betyder dock varken att hyran är fri eller att man kan börja hyra ut bostadsrätter som del av en näringsverksamhet, säger Line Zandén, fastighetsjurist Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]