[ Annons ]

Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Publicerat 28 mars, 2022

Bostadsministern nöjd med branschmötet

Bostadsminister Johan Danielsson mötte i fredags fastighetsbranschen för att informera om och diskutera boendet för ukrainska flyktingar.

Johan Danielsson och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman bjöd i fredags in ansvariga myndigheter tillsammans med flera stora fastighetsaktörer till ett informationsmöte. I fokus stod samtal om möjligheter att ordna boende för ukrainska krigsflyktingar.

Bland annat informerade Johan Danielsson om regeringens åtgärder för att möta de behov kopplat till bostäder och boenden som finns efter Rysslands invasion, framför allt de tillfälliga ändringar och undantag från kraven i plan- och byggregelverket.

[ Annons ]

– Jag uppfattade att samtliga av de som närvarade på mötet såg positivt på regeringens initiativ, särskilt kopplat till plan- och byggregelverket, säger Johan Danielsson.

Finns det planer på att kommunerna snabbt ska kunna få bygga modulbostäder för att ge flyktingarna en möjlighet till långsiktigt boende?

– De undantag som regeringen nu genomför kommer att underlätta etablerandet av tillfälliga enklare ankomstboenden, till exempel moduler eller tält. Lättnaderna innebär bland annat att bygglov inte kommer att krävas och att åtgärden får utföras i strid med gällande detaljplan. Det går redan idag att uppföra modulbostäder med stöd av tidsbegränsade bygglov i 10–15 år. Tidsbegränsande bygglov kan beviljas för både ombyggnation av en befintlig byggnad och nybyggnation. 

Känns det som att fastighetsbranschen redan från början tog tag i flyktingfrågan på allvar?

– Ja, verkligen. Jag upplevde att vi möttes av ett stort engagemang och en vilja att hjälpa till. 

Kom det fram några viktiga synpunkter under samtalet som regeringen tänker gå vidare med?

– Det var ett konstruktivt och bra möte. Det märks att alla har tagit lärdomar av flyktingkrisen 2015 och är medvetna om att vi behöver arbeta tillsammans för att lösa utmaningarna vi har framför oss. Vi tar med oss synpunkterna om till exempel samverkan och samordning som kom upp på dagens möte i det fortsatta arbetet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]