Robert Boije. Foto: SBAB.
Publicerat 13 december, 2018

”Bostadsinvesteringarna sjunker med 30 procent”

Robert Boije, chefekonom SBAB, räknar med en dipp i konjunkturen och det kan bli svårt för Riksbanken att möta det med ytterligare expansiv penningpolitik. Han anser att politikerna ska avskaffa stämpelskatten nästa år.

Vad förväntar du dig av 2019?

[ Annons ]

– Vår prognos är att vi får en dipp i konjunkturen nästa år och en BNP-tillväxt på endast 1,3 procent. Samtidigt tror vi att räntorna börjar gå upp i linje med vad Riksbanken prognosticerat. Det kommer sannolikt att leda till att bostadspriserna sjunker med uppemot tio procent fram till 2022.

Byggandet har redan bromsat in rejält. Hur blir det 2019?

– Vår prognos är att antalet påbörjade nya bostäder sjunker med 30 procent 2019 i förhållande till 2017 års nivå. Det bör dock vara en tillfällig svacka eftersom vi har ett extremt stort behov av nya bostäder.

Vad är du mest orolig över kan förändra bilden?

– Sverige har haft en fördel av mycket expansiv penningpolitik och god tillväxt i omvärlden. Nu kanske vi går in i en global lågkonjunktur samtidigt som reporäntan är låg, inte bara i Sverige utan i många andra länder världen om. Händer det är det svårt att stimulera ekonomin mer med penningpolitiken. Till skillnad från vidfinanskrisen 2007–2008 har många länderdessutomnustora problem med sina offentliga finanser vilket ger ett betydligtsämre utgångläge för världsekonomin.

Finns det något positivt i din kristallkula?

– Jag är nog tyvärr lite lagd åt det negativa hållet med tanke på riskbilden, men det finns en potential för tillväxt i länder som Brasilien, Indien och Kina. Och Afrika på sikt.

Vilka politiska förändringar vill du se 2019?

– Oj, det finns mängder av problem på bostadsmarknaden och det krävs även att andra aktörer än politiker drar sitt strå till stacken, även vi banker. Jag anser att Finansinspektionen bör justera amorteringskrav. Man kan skapa goda incitament till amorteringar på andra sätt, som att koppla ränteavdrag till att man amorterar. Mitt råd till politikerna är att slopa stämpelskatten och se över utformningen av reavinstskatten, två effektiva förändringar för att öka rörligheten.

På det privata planet, vad ser du själv mest fram emot nästa år?

– Jag tog grönt kort för golf förra året, och nu vill jag sänka mitt handicap från nuvarande 25 till under 20. Men jag vågar inte säga om det är min bästa prognos.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]