[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 30 mars, 2021

Bostadsinjektion får fart på byggmarknaden

Bostadsbyggandet tar ordentlig fart i år och även anläggningsinvesteringarna väntas öka. Detta visar en konjunkturprognos från Byggföretagen. 

Den svenska ekonomin väntas återhämta sig starkt från och med tredje kvartalet i år till följd av finans- och penningpolitiska stimulanser och en ökad vaccinationsgrad. Den förbättrade konjunkturbilden ger positiva effekter för byggindustrin och bygginvesteringarna väntas öka närmare 7 procent. Samtidigt spås sysselsättningen öka med 2 procent. Det är några slutsatser i Byggföretagens konjunkturprognos för åren 2021 och 2022.

– Vi har en optimistisk syn på läget i byggindustrin. Bostadssidan driver utvecklingen och gynnas av den förbättrade konjunkturen. Nästa år ser vi även att byggandet av andra typer av privata och offentliga lokaler tar fart, säger Johan Deremar, prognosansvarig på Byggföretagen.  

[ Annons ]

Bostadsbyggandet, som började ta fart redan i fjol efter bottenåret 2019, växlar upp i år. Under 2020 påbörjades 53 000 bostäder i flerbostads- och småbostadshus. För 2021 och 2022 är prognosen 57 000 respektive 59 500. Även byggandet av hyresrätter ökar i år, men väntas sjunka tillbaka under 2022.

– Nästa år blir det återigen mer attraktivt att bygga bostadsrätter och småhus, framför allt i storstadsområdena. Därför kommer vi se en överväxling från hyresrättsbyggandet, som väntas sjunka. Nivån kommer dock fortsatt ligga på hög nivå, säger Johan Deremar.

Nybyggnadsinvesteringarna förväntas ha en relativt stark utveckling under prognosperioden medan ombyggnadsinvesteringarna, som hade en relativt god utveckling i fjol (+ 5 procent), förväntas mattas av under prognosperioden. När restriktionerna väl börjar lätta kommer hushållen i allt högre grad att omprioritera, från investeringar i de egna hemmen till mer konsumtion av resor och andra typer av upplevelser.

Anläggningsinvesteringarna fortsätter upp i år tack vare offentliga infrastrukturinvesteringar i bland annat Skåne och Västra Götalandsregionen. Nästa år förväntas investeringarna dock minska igen.

– De stora offentliga anläggningsinvesteringar är just nu i intensiva byggskeden, som genererar stora volymer. Nästa års nedgång beror på att projekten går in i lugnare skeden samtidigt som det inte tillkommer nya stora projekt, säger Johan Deremar.

Sammantaget väntas bygginvesteringarna öka med närmare 7 procent sett över hela prognosperioden. Den sammanlagda investeringsvolymen, som innefattar bostäder, lokaler och anläggningar, kommer att öka från 535 miljarder kronor under 2020 till 554 miljarder kronor 2021 och 571 miljarder kronor 2022.

Den relativt starka investeringsutvecklingen leder till att sysselsättningen inom byggindustrin vänder upp och börjar visa positiva tillväxttal. Varslen inom bygg- och anläggning började vända nedåt i slutet av 2020 och antalet sysselsatta inom branschen kommer att öka med 8 700 personer fram till 2022. Totalt sett ökar sysselsättningen med 2,5 procent mellan 2020 och 2022.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]