[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 26 april, 2017

Bostadsfrågan oroar svenskarna i allt högre grad

Bostadsbrist är en av de tio frågor som oroar svensken mest. Det visar en ny kartläggning av svenska folkets attityder.

I tisdags redovisades de första resultaten från den nationella SOM-undersökningen. Nästan 20 000 svenskar har svarat på frågor om allt från politik och massmedier till ämnen som livsstil, hälsa och fritidsvanor.

[ Annons ]

Enligt undersökning upplever 35 procent av det svenska folket ”bostadsbrist” som mycket oroande inför framtiden. Överst hamnar ” förändringar i jordens klimat” och ” ökad antibiotikaresistens”, både 49 procent. På tredje plats återfinns ”terrorism” med 48 procent mycket oroade.

När det gäller oro över bostadsbrist är det tyvärr inte möjligt att jämföra förändring över tid. Detta eftersom respondenterna fått välja mellan ett antal i förväg definierade alternativ där bostadsbrist inte funnits med som ett alternativ tidigare.

En jämförelse kan dock göras kring frågan ”Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige idag”. Här är frågan öppen utan svarsalternativ. Här kommer ”bostadsfrågor” på en tionde plats (6 procent), i topp ligger ”Integration/Immigration” följt av ”utbildning”.

Här kan man också följa utvecklingen ända från 1987. Även då ansåg 6 procent att det var ett viktigt samhällsproblem. Året efter steg angelägenhetsgraden med ytterligare en procent, för att därefter börja dala. Under större delen av 90-talet och fram till 2015 var det bara några få procent som angav bostadsfrågan som ett viktigt samhällsproblem. Men nu är vi alltså tillbaks till samma nivå som i slutet av 80-talet. Frågan är hur det ska tolkas?

– Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara går att koppla till vad som sker inom det bostadspolitiska området. Utan man måste också väga in vad som mer tar plats på dagordningen eftersom man här enbart kan ange tre saker, säger Daniel Jansson, kommunikatör på SOM-institutet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]