[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 16 augusti, 2023

Bostadsbyggandet stabiliserades under sommaren

Den sammantagna byggtakten verkar ha stabiliserats efter det tidigare branta fallet. Det visar Byggfaktas senaste Byggstartsindikator.

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt minskade med 0,3 procent mellan juni och juli enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet var oförändrat medan övrigt byggande minskade med 0,5 procent.

– Bostadsbyggandet verkar ha planat ut på låga nivåer under de senaste månaderna medan tidigare utfall för byggandet i övriga sektorer har reviderats ned markant och nu indikerar att byggandet legat still på förhållandevis höga nivåer under större delen av 2023, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta, i en kommentar.

[ Annons ]

Byggstartsindikatorn för bostäder var oförändrad under juli, vilket var första gången sedan sommaren 2021 som den inte minskade. De senaste utfallen tyder på att den utdragna nedgången i bostadsbyggandet börjat tappa fart.

Tor Borg poängterar dock att de stigande byggkostnaderna innebär att byggstarterna, omräknat till kvadratmeter eller antalet lägenheter, fortfarande är nedåtgående. Han menar att två års kraftig nedgång av byggstarterna innebär att bostadsmarknaden framöver kommer att tillföras betydligt färre bostäder än tidigare.

De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 12,1 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 33 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 9 procent.

– Både Byggstartsindikatorn och den officiella statistiken toppade kring årsskiftet 2021/22 på en årstakt kring knappt 70 000 byggstartade bostäder. Därefter har byggstartsindikatorn fallit betydligt snabbare än de officiella siffrorna. Indikatorn signalerar nu en årstakt strax över
25 000 byggstartade bostäder till hösten, avslutar Tor Borg.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]