[ Annons ]

En svalnande marknad för bostadsrätter har fått Tobin properties att satsa på hyresrätter.
Publicerat 8 maj, 2017

Bostadsbyggandet ökar ytterligare

Bostadsbyggandet förväntas fortsätta att öka, men det gör också underskottet på bostäder i 3 av 4 kommuner. Det visar en ny prognos från Boverket.

Bostadsbyggandet fortsätter att öka 2017 och 2018, enligt Boverkets prognos. Men trots ett ökat byggande bedömer 75 procent av landets kommuner att det kommer att vara underskott på bostäder på tre års sikt. Samtidigt anger några större kommuner att man nu har balans på bostadsmarknaden.

[ Annons ]

Underlaget i Boverkets rapport kommer ifrån landets samtliga kommuner och visar att det råder bostadsunderskott i 255 av landets 290 kommuner. Det är 15 fler än förra året. 34 kommuner anger att man har balans, medan endast en kommun anger överskott.

I år anger Örebro, Helsingborg och Kristianstad att man totalt sett har balans på bostadsmarknaden. Detta behöver dock inte betyda att det är balans i hela kommunen eller för alla grupper. Gemensamt för de tre kommunerna är att det har påbörjats mycket bostäder det senaste året och att man förväntar att bostadsbyggandet även fortsättningsvis håller en hög takt.

År 2016 påbörjades preliminärt 67 000 bostäder i hela riket.  Det var en ökning med över 30 procent jämfört med året före. I synnerhet ökade byggandet i Storstockholm.

Den nu förväntat fortsatta ökningen bedöms ske i en lägre takt. Enligt prognosen påbörjas 72 000 bostäder i år och 74 500 bostäder nästa år. Byggandet förväntas öka betydligt i Storgöteborg.

”Styrkan i efterfrågan och kapaciteten i byggsektorn är svår att bedöma. Dessa osäkerheter gör att vi inte kan utesluta att byggstarterna faktiskt minskar något under 2018. Däremot indikerar kommunernas bedömningar ett ännu starkare scenario där närmare 80 000 bostäder skulle kunna påbörjas år 2018. På lite längre sikt kan räntehöjningar utgöra en betydande risk för efterfrågan på bostäder”, sammanfattar myndigheten sin prognos i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]