[ Annons ]

Bostadsbyggandet ökade med 30 procent under 2012 jämför med året innan. Störst ökning i procent står de privata fastighetsägarna för.
Publicerat 8 maj, 2013

Bostadsbyggandet ökar – mest bygger privata fastighetsägare

Bostadsbyggandet ökade med 30 procent under 2012 jämför med året innan. Störst ökning i procent står de privata fastighetsägarna för.

Bostadsbristen är fortsatt stor och det byggs för lite, men glädjande är att byggandet av lägenheter under 2012 ändå fick fart efter kraftig dip sedan 2008. Totalt byggdes 25 993 bostadslägenheter i nybyggda hus vilket är en ökning med drygt 30 procent från året innan då 20 064 lägenheter färdigställdes. 51 procent av de nya flerbostadshusen under 2012 var bostadsrätter och 48 procent hyreshus.

[ Annons ]

De privata fastighetsägarna var aktiva under 2012 och byggde 4 541 nya lägenheter mot 3 127 året innan. Det är också enbart de privata fastighetsägarna som ökat sin andel av bostadsbyggandet under 2012 – från 25 till 27 procent. Allmännyttan minskade samtidigt sin andel från 18 till 17 procent.

Men konstaterar SCB, vi byggde tillsammans med Danmark minst antal lägenheter i förhållande till population – 2,7 lägenheter per tusen invånare. I Norge och Finland var motsvarande siffra 5,2 respektive 5,6 lägenheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]