Publicerat 23 juni, 2021

Bostadsbyggandet ökar men fortsatt högt byggbehov – Boverket

Boverket prognostiserar att det påbörjas 61 700 bostäder i år och 64 000 bostäder nästa år. Det är en upprevidering från en tidigare prognos.

"Bostadsmarknaden har utvecklats starkt trots pandemin, och bostadsbyggandet ökar nu betydligt. Med nuvarande byggtakt minskar det underskott som byggts upp under lång tid. Men det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i", säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Enligt Boverkets beräkningar behöver det tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029.

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]