Foto: Shutterstock
Publicerat 14 september, 2016

Bostadsbyggandet ökar med 36 procent i år

Totalt 63 500 bostäder kommer att ha påbörjats under 2016 innan året är slut. Det beräknar analysföretaget Prognoscentret. Bostadsrätter är det som byggs mest.

2015 påbörjades drygt 46 500 bostäder. Byggandet av småhus och bostadsrätter steg tack vare stigande bostadspriser, ökande reala inkomster och en stärkt arbetsmarknad. Även hyresrättsbyggandet kom igång tack vare en stark efterfrågan, låga kreditkostnader och ett ökat fokus på studentbostäder.

[ Annons ]

Under 2016 har bostadsproduktionen fortsatt att öka kraftigt och bostadsrättsbyggandet har stigit mest, det visar nya siffror från analysföretaget Prognoscentret som förklarar den kraftiga tillväxten med att flera nya aktörer kommit in på marknaden.

Att många vill bygga bostadsrätter beror på den snabba bostadsprisökning under de senaste åren i kombination med låga kreditkostnader för själva byggnationen vilken lett till höga vinstmarginaler.

”Vi bedömer att 63 500 bostäder påbörjas under året, en ökning med ca 36 % från 2015, men sedan vänder det ned från höga nivåer. Avmattningen är främst ett resultat av kreditrestriktioner, svagare arbetsmarknad och en dämpad konjunkturutveckling”, skriver Prognoscentret i sin analys.

Även offentligt byggande ökar efter en svag utveckling 2015. Påbörjandet under prognosperioden (framförallt 2016 och 2017) präglas till stor del av prioriteringar mot vård- och undervisningsbyggnader drivna av demografiska behov och förhållandevis god ekonomi i kommun och landsting.

2016 blir fjärde året i rad med stark tillväxt i den svenska byggmarknaden. Prognoscentret räknar dock med att tillväxten dämpas under de närmsta åren då räntan inte längre ger samma tillväxtstimulans och bristen på arbetskraft blir allt högre.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]