[ Annons ]

Bostadsbyggandet ökar även nästa år, om än i lägre takt. I år påbörjas nära 39 000 bostäder och nästa år 42 500 bostäder. Det visar Boverkets prognos.
Publicerat 3 november, 2014

"Bostadsbyggandet ökar"

Bostadsbyggandet ökar även nästa år, om än i lägre takt. I år påbörjas nära 39 000 bostäder och nästa år 42 500 bostäder. Det visar Boverkets prognos.

Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus ökade med 50 procent under det senaste fyra kvartalen till och med juni. I Storstockholm och i de större högskolekommunerna som byggandet har byggandet ökat mest.

[ Annons ]

Nästa år påbörjas över 30 000 bostäder i flerbostadshus. Det byggs något fler hyresrätter än bostadsrätter, men fördelningen skiljer sig avsevärt mellan orterna. Byggandet av studentbostäder ökar avsevärt redan i år.

Tillväxten i bostadspriser tog fart under 2013. Priserna för bostadsrätterna har ökat betydligt mer än småhus de senaste fem åren. Det är stora skillnader mellan upplåtelseformer och regioner. I Malmö är bostadspriserna inte högre än de var för fyra år sedan.

Befolkningen ökade med nära 50 000 personer under första halvåret i år. Det är 9 000 fler än motsvarande period 2013. Migrationsverkets prognos är 80 000 asylsökande 2014, 26 000 fler än 2013.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]