Det är oklart hur länge den positiva utvecklingen i bostadsbyggandet kan hålla i sig. En avmattning förutspås redan nästa år.
Publicerat 18 augusti, 2016

Bostadsbyggandet kan ha nått toppen

Nybyggandet fortsätter öka kraftigt. Det visar färsk statistik från SCB. Men på Sveriges Byggindustrier tror man att toppen är nådd.

En ökning med 44 procent jämfört med samma period förra året. Det är resultatet då SCB sammanfattar statistiken för påbörjade byggen under första halvåret. Preliminärt påbörjades byggandet av 33 950 lägenheter under årets två första kvartal.

[ Annons ]

Främst är det lägenheter i flerbostadshus som bidrar till den stora ökningen.  Cirka 27 600 lägenheter påbörjades under första halvåret – 50 procent fler än motsvarande period 2015. Enligt de preliminära siffrorna var 44 procent upplåtna med hyresrätt.

Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier, påpekar att det kan ha smugit sig in en osäkerhetsfaktor i årets statistik. Oklart hur stor.

– De tillfälliga byggloven gör att statistiken till viss del är ”dopad”. Till viss del har det byggts, men det har också visat sig att en del av byggena stoppats, säger Johan Deremar.

Oklart är också hur länge den positiva utvecklingen kommer att fortsätta. Johan Deremar spår en viss avmattning nästa år.

– Fortfarande kommer byggandet att ligga på hög nivå relativt de senaste 20 åren. Men sannolikt sker en viss dämpning nästa år.

Det är flera faktorer som spelar in.

– Framförallt att den kraftiga konjunkturuppgången vi är inne i nu kommer att avta.  Det kommer även byggandet att reagera på. På det kommer osäkerheten kring vad Brexit egentligen kommer att innebära för den ekonomiska utvecklingen.

Men vägs inte konjunkturnedgången upp av ett högt politiskt tryck på ökat byggande?

– Jo, men samtidigt så havererade bostadssamtalen. Och både skattehöjningar och amorteringskrav kommer att strypa hushållens finansiering. Vi har trots allt en bostadsmarknad där bostadsrätter och småhus utgör en stor del. Får inte hushållen finansiering kommer de att påverka byggandet, säger Johan Deremar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]