[ Annons ]

Publicerat 15 november, 2023

Bostadsbyggandet har slutat sjunka

Att Byggfakta noterar att bostadsbyggandet steg med 3,2 procent under oktober är snarare en indikation att byggandet nått botten än ett glädjebesked.

Den senaste rapporten visar att byggstarterna av nyproduktionsprojekt var oförändrade mellan september och oktober. Bostadsbyggandet steg med 3,2 procent medan övrigt byggande minskade med 1,3 procent.

Rapporten är dock på intet sätt ett glädjebesked för den som oroar sig för uteblivet bostadsbyggande.

[ Annons ]

–  Nej, det handlar om en stabilisering på historiskt mycket låga nivåer, konstaterar Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Den stabilisering som verkar ha skett är på en nivå som är mindre än hälften av toppen under hösten 2021. Möjligtvis alltså ett besked att botten är nådd. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -28,2 procent lägre.

– Återigen signalerar bostadsindikatorn att nedgången i byggstarter verkar ha bottnat och att det skett en stabilisering de senaste månaderna. Stabiliseringen sker dock efter att indikatorn mer än halverats sedan hösten 2021, vilket innebär att bostadsproduktionen, räknat i kronor, är nere på nivåer som de låg på för nio år sedan, säger Tor Borg.

Om man försöker blicka i spåkulan ser det inte heller så ljust ut.

– Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången i bostadsbyggandet startade tidigare än vad den officiella statistiken visar. Indikatorn signalerar i nuläget en årstakt kring 22 000 byggstartade bostäder i slutet av året, vilket skulle vara den lägsta årstakten på länge, säger Tor Borg.

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 46,5 miljarder kronor. Det är en nedgång med 40 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod.

Indikatorn för övrigt byggande har påverkats en hel del av att ett par riktigt stora projekt som byggstartats under 2023.

– De stora projekt som startas framöver kommer troligtvis inte att vara lika kostnadstunga. Mycket talar därför att vi sett en tillfällig topp för denna indikator och att den kommer att vända nedåt, säger Tor Borg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]