[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 22 juni, 2022

Byggandet bromsar in

Försvagad köpkraft, ökande boendekostnader med stigande räntor och ökade energipriser. Det samtidigt som byggkostnaderna har ökat kraftigt. Boverkets nya byggprognos visar på en inbromsning av bostadsbyggandet.

Det dystra stämningsläget i samhällsekonomin har fått Boverket att ändra sina prognoser. År 2021 påbörjades cirka 34 000 nya hyresrätter och cirka 21 000 bostadsrätter i flerbostadshus. Men kraftigt stigande räntor och högre byggkostnader gör nyinvesteringar mindre attraktiva. I sin senaste prognos spår Boverket att antalet påbörjade hyresrätter och bostadsrätter minskar med 40 respektive 35 procent från 2021 till 2023. Byggandet kan även påverkas av tillgången på vissa byggmaterial, där inte minst tillgången på cement utgör en osäkerhet nästa år.

– För hyresrätter finns även signaler om ökad mättnad, där den stora skillnaden i hyra mellan nyproduktion och bestånd utgör en risk, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket. 

[ Annons ]

Detta samtidigt som myndigheten skriver upp behovet av nya bostäder. Enligt Boverkets reviderade byggbehovsberäkning behöver det tillkomma 63 400 bostäder per år under perioden 2022 – 2030. Förra året påbörjades cirka 71 500 bostäder vilket var en historiskt hög takt. I år räknar Boverket med att cirka 61 000 bostäder påbörjas, för att under 2023 falla till under 50 000 nya bostäder. 

–  Vi skulle behöva hålla en fortsatt hög takt i bostadsproduktionen. Det finns tyvärr mycket som talar för att underskottet på bostäder kommer att bestå under lång tid. Vi står inför en utmaning om vi ska lyckas nå en bostadsmarknad i bättre balans, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör vid Boverket.

Bostadspriserna förväntas gå ner när boendekostnaderna stiger, men det är osäkert hur stor minskningen kan bli. Räntorna kan komma att fördubblas det närmaste året samtidigt som elpriserna har stigit kraftigt och sannolikt kan vara fortsatt höga eller öka. Höga elpriser påverkar i synnerhet eluppvärmda småhus i södra Sverige. Cirka 90 procent av lägenheterna i flerbostadshus och en del småhus har dock fjärrvärme, där energipriserna historiskt inte utvecklats i samma takt som elpriserna.  

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]