Foto: Kristoffer Marchi / Skanska.
Publicerat 16 juni, 2016

Bostadsbristen orsakar psykisk ohälsa hos unga

Var tredje ung vuxen saknar en egen bostad. Det påverkar deras familjerelationer, framtidsplaner och hälsa negativt.

En klar majoritet av unga vuxna i Sverige tycker att det är svårt att hitta ett eget hem. Enligt en undersökning från TNS Sifo som gjorts på uppdrag av Skanska påverkar det också deras psykiska mående. Så många som var fjärde person mellan 18 och 30 år har mått psykiskt dåligt i längre perioder på grund av bostadsbristen.

[ Annons ]

I dag saknar var tredje person mellan 18 och 30 år en egen bostad. Majoriteten av dem bor hos sina föräldrar, medan andra är inneboende eller har andra- eller tredjehandskontrakt.

Undersökningen visar att jakten på ett eget hem även har en direkt påverkan på hur unga vuxna mår. Var fjärde person mellan 18 och 30 år, som upplevt det problematiskt att hitta en egen bostad, har mått psykiskt dåligt i längre perioder.

– Att ha ett eget hem är viktigt för att kunna planera och styra sin framtid. Dagens bostadsbrist påverkar inte bara många unga vuxnas välmående, utan riskerar även den framtida samhällsutvecklingen. Byggreglerna måste ändras och rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden öka. Då får fler unga vuxna chansen att bestämma över sina liv, säger Magnus Lambertsson, marknadschef Skanska Nya Hem, i en kommentar.

Dagens bostadsbrist påverkar inte bara många unga vuxnas välmående, utan riskerar även den framtida samhällsutvecklingen

Nästan var fjärde ung vuxen som har svårt att hitta en egen bostad uppger att relationen till familj, vänner eller sin partner påverkats negativt. Var femte person mellan 18 och 30 år som påverkats av bostadsbristen säger att det har hindrat deras jobb- eller studiekarriär.

– Att lämna föräldrahemmet är en viktig del av att bli vuxen och ta ansvar för sitt eget liv. Sverige är med internationella mått mätt en mycket individualistisk kultur där självständighet och oberoende värderas högt av både samhället och de flesta individer. Det är därför både symboliskt och funktionellt viktigt i att få fatt i en egen bostad. För att få göra misstag i fred, utveckla sitt eget sätt att hantera livet, träna på att misslyckas utan föräldrarnas ständigt närvarande famn, säger Jenny Rickardson, leg psykolog vid Psykologifabriken.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 010 respondenter fördelat jämnt mellan de två undergrupperna: 18-30 år utan barn och 31-65 år med hemmaboende barn. Undersökningen är genomförd i april 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]