[ Annons ]

Under det senaste året har transaktionsmarknaden vaknat till liv i Gävle. Framförallt på grund av den växande efterfrågan på bostäder.
Publicerat 7 maj, 2015

Bostadsbristen lockar nya aktörer till Gävle

Under det senaste året har transaktionsmarknaden vaknat till liv i Gävle. Framförallt på grund av den växande efterfrågan på bostäder.

 

[ Annons ]

Näringsliv
Utvecklingen av Gävle mot en tjänstestad pågår, även om industrin tillsammans med logistik och handel fortfarande utgör viktiga delar av kommunens näringslivsstruktur. Staden är också ledande inom utvecklingen av geografiska informationssystem i Sverige och Europa.

Kontor
Gävles kommersiella centrum med A-läge för kontor utgörs av området mellan Norra Köpmangatan och Kaplansgatan samt längs med Kyrkogatan och Nygatan. B-läge sträcker sig från Boulognerskogen i väster och Alderholmen i öster. Dessutom utgör Teknikparken och högskoleområdet ett B-läge för kontorslokaler. Hyresnivåerna för moderna kontor i A-läge bedöms ligga i intervallet 1 000–1 500 kronor per kvadratmeter,  högre nivåer förekommer. På senaste tiden har nybyggnationen av kontorslokaler i Gävle varit låg. Ett av få nybyggnadsprojekt den senaste tiden är bygget av Länsförsäkringars nya kontor vid Drottning-gatan som ska stå färdigt senare i år.

Länsförsäkringars nya kontor på Drottninggatan i centrala Gävle ska stå klart till årsskiftet.
Länsförsäkringars nya kontor på Drottninggatan i centrala Gävle ska stå klart till årsskiftet.

Handel
Gävle har förutom centrum två stora handelsområden, Valbo köpcentrum och Hemlingby köpcentrum. Valbo köpcentrum, som är det största av de två handelsområdena, bytte i somras ägare. Det var Konsum Gävleborg som sålde till European Shopping Centre Fund. En del vakanser finns i både Hemlingby och Valbo. Centrumhandeln har i dagsläget mycket små vakanser i anslutning till torget. I övrigt finns handel och restaurang i huvudsak längs med Södra Kungsgatan och Drottninggatan ner till stationen. Här är klimatet svårare och livliga diskussioner blommar upp med jämna mellanrum vad gäller möjligheten att ta sig in till centrum med bil.

Bostäder
Den största ägaren av bostadsfastigheter är det kommunala bostads-bolaget Gavlegårdarna. Andra stora ägare i kommunen är bland andra Boetten, Din Bostad, IHF Bostad, HSB, Heimstaden och Svedinger. Det är stor efterfrågan på bostäder och det råder idag bostadsbrist i kommunen. För att frigöra kapital för nybyggnation har Gavlegårdarna sålt delar av sitt bestånd i Bomhus och Sätra till IHF Bostad. Nybyggnation av bostäder sker i dagsläget främst vid Gävle strand, vid högskolan samt efter Muréngatan. Majoriteten av nybyggnationen består av bostadsrätter med undantag från de två projekt som byggs vid högskolan som kommer att bli studentlägenheter. På grund av det stora intresset för bostäder har det tillkommit ett antal nya större aktörer på marknaden med sjunkande direktavkastningar som följd.

Investeringsmarknad
Transaktionsaktiviteten de senaste åren har varit relativt låg. Men under det senaste året har det skett ett antal intressanta försäljningar, främst av bostäder eller mark för bostadsändamål. Den största bostadsförsäljningen är den del av Gavlegårdarnas bestånd i Sätra och Bomhus som såldes till IHF Bostad i mars för cirka 468 miljoner efter avdragen latent skatt, vilket motsvarar en direktavkastning på cirka 5,25 procent. HSB Gävleborg, numera HSB Södra Norrland, köpte i december ett bestånd bestående av 239 lägenheter i Sätra av Svedinger Förvaltning och nästintill fördubblade sitt innehav av hyreslägenheter.

Slutsats
Bostadsbristen i Gävle är precis som i många andra kommuner stor. Den höga arbetslösheten och utvecklingen av tjänsteföretagen är en kärnpunkt för orten. För att företag ska kunna erbjuda arbeten och för att kunskap ska kunna stanna inom regionen och skapa nya företag krävs det att fler bostäder byggs. En förutsättning för detta är bland annat en ökad gemensam ambition av bostadsbyggande i hela regionen och på alla områden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]