[ Annons ]

Bostadsbristen försvårar företagens rekryteringar i Stockholm visar en undersökning från Stockholms Handelskammare. Foto: Shutterstock.
Publicerat 4 mars, 2016

Bostadsbristen hotar företags tillväxt

Bostadsbristen försämrar företagens möjligheter att rekrytera och därmed hotas deras långsiktiga tillväxt. Det visar en undersökning från Stockholms Handelskammare.

Nära ett av fem företag i Stockholms län uppger att de misslyckats med rekryteringar på grund av bostadsbristen. Det visar siffror från Stockholms Handelskammare som låtit intervjua 600 privata företag om situationen i Stockholm.

[ Annons ]

 – Fler och fler företag upplever att bostadsmarknaden i Stockholm är ett tillväxthinder. Regionen hade kunnat växa ännu snabbare jobbmässigt om det hade funnits en fungerande bostadsmarknad. Vi på Handelskammaren har larmat om detta i sex år och nu är det dags att politiken går från ord till handling, säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, i en kommentar.

Regionen hade kunnat växa ännu snabbare jobbmässigt om det hade funnits en fungerande bostadsmarknad.

Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare.
Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare.

Hälften av de tillfrågade företagen upplever att bostadsbristen försämrar möjligheterna för företag att rekrytera.

Störst upplevs problemen bland mindre och yngre företag. Knappt 5 procent uppger att bostadsbristen till och med skulle kunna vara en anledning att flytta företaget.

Maria Rankka efterfrågar därför en blocköverskridande överenskommelse för att lösa bostadskrisen.

– Båda blocken måste vara beredda att slakta heliga kor. Det krävs reformer för att öka rörligheten genom sänkt flyttskatt, men bostadsmarknaden måste även omregleras, säger Maria Rankka.

Om undersökningen:

Metod: Telefon

Målgrupp: Företag med minst 5 anställda i Stockholms län

Antal intervjuer: 600 intervjuer

Period: 22 september – 6 oktober 2015

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]