Akademiska Hus har beslutat att arrendera ut mark vid Campus Arena i Umeå för att 200 nya studentlägenheter ska kunna byggas i området. Nu sökes någon som vill bygga dem.
Publicerat 7 november, 2012

Bostadsaktör sökes för bygge av 200 studentlägenheter

Akademiska Hus har beslutat att arrendera ut mark vid Campus Arena i Umeå för att 200 nya studentlägenheter ska kunna byggas i området. Nu sökes någon som vill bygga dem.

Umeås nya studentbostadsområde ska uppstå i direkt anslutning till Campus Umeå, mellan Campus Arena (fotbollsplanen på campus) och Lilljansberget. Beslutet att arrendera ut skogsmarken till förmån för studentbostäder har tagits med syfte att stärka Campus Umeå som en attraktiv kunskapsmiljö för studier, arbete, boende och rekreation. Nu söker Akademiska Hus en långsiktig bostadsaktör för det omfattande projektet.

[ Annons ]

? Det ingår inte i Akademiska Hus uppdrag att bygga eller förvalta studentbostäder, men vi arbetar med campusutveckling ur ett helhetsperspektiv. Campusnära bostäder gör att mer folk rör sig i området på olika tider av dygnet, vilket bildar underlag för både trygghet och ett större serviceutbud direkt på campusområdet, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus Norr.

Bostadsområdet ska präglas av hållbarhet och gå i linje med universitetsområdets övergripande gröna karaktär. Enligt det förslag som tagits fram tillsammans med White Arkitekter ska området därför utvecklas med låg exploateringsgrad och skogen ska bibehållas i så stor mån som möjligt. Tack vare närheten till givna målpunkter som campus, service och IKSU kan man hålla ner antalet parkeringsplatser till ett minimum, vilket tillsammans med den låga exploateringsgraden är positivt för omhändertagandet av dagvatten.

? Vi strävar också efter att få ett levande campus där kommersiella aktörer lockas att driva verksamheter som restauranger, caféer och butiker. Det planerade området med studentbostäder kommer helt klart att gynna en sådan utveckling, säger universitetsdirektör Lars Lustig.

För att möjliggöra byggandet av studentbostäderna i Umeå behöver en ny detaljplan tas fram. En begäran om detta kommer under november att lämnas in till kommunen. Processen till husen är byggda beräknas ta två år.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]