[ Annons ]

Det är inte speciellt många av dem som äger sitt boende som vill sälja för att flytta till hyresrätt. Att intresset för att realisera bostädernas värden är så lågt beror enligt SBABs undersökning Bo & Låna 2015 bland annat på att många vänjer sig vid att äga sin bostad och därför ogärna byter till att hyra.
Publicerat 11 juni, 2015

Bostadsägare vill intebyta till hyresrätt

Det är inte speciellt många av dem som äger sitt boende som vill sälja för att flytta till hyresrätt. Att intresset för att realisera bostädernas värden är så lågt beror enligt SBABs undersökning Bo & Låna 2015 bland annat på att många vänjer sig vid att äga sin bostad och därför ogärna byter till att hyra.

Endast 9 procent av de tillfrågade i SBABs undersökning Bo & Låna svarar att skälet till att de inte säljer sin bostad är att det inte finns några hyreskontrakt att få. Det är med andra ord inte bristen på hyresrätter som anges som huvudorsak till att 80 procent av bostadsägarna inte är intresserade av att sälja och byta till hyresrätt.

[ Annons ]

–       Sannolikt avstår en del flytt på grund av reavinstbeskattningen och de kostnader som är förknippade med en flytt. I många fall kan det säkert också vara så att den löpande kostnaden för att bo i den gamla bostaden är lägre än hyran i en hyresrätt, framför allt om belåningen är låg. Det är dock svårt att se att dessa faktorer inte skulle uppvägas av den realiserade vinsten vid en bostadsförsäljning, framför allt för den som bott ett tag i sin bostad, säger Tor Borg, chefsekonom vid SBAB.

Med få undantag är benägenheten att flytta till hyresrätt relativt låg hos såväl 30+ som hos äldre bostadsägare. Att en realisering av bostadsförmögenheten till exempel skulle kunna kompensera för lägre pensionsinkomster för äldre bostadsägarna lockar få.

–       Flyttskatter och brist på hyresrätter bromsar rörligheten på bostadsmarknaden. Men det verkar även finnas något utöver det. Man vänjer sig vid att äga sin bostad och byter ogärna till att hyra. Inte ens de äldsta som med en lönsam bostadsförsäljning skulle kunna kompensera lägre pensionsinkomster är intresserade. En del i åtgärderna för att få bostadsmarknaden att fungera bättre bör därför vara att göra det enklare och naturligare att byta upplåtelseform, säger Tor Borg.

I undersökning Bo & Låna 2015 ställs också frågor kring bolån med följande resultat:

– Två av tre bolånetagare lägger sina bolån i den bank de redan är kund i. Bra ränta och service är viktigast i mötet med banken.

– Sju av tio bolånetagare klarar en ränteuppgång på tre procentenheter utan problem. För tre år sedan var motsvarande andel närmare 50 procent.

– Tre av fyra bolånetagare planerar att amortera ned till minst 50 procents belåningsgrad, sex av tio siktar på under 30 procent.

Bo & Låna 2015 bygger på en enkät som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra under första halvan av maj 2015. I enkäten har 2 097 personer i åldern 20-80 år svarat. Bo & Låna 2015 är den fjärde årliga undersökningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]