I Skummeslövsstrand i Laholms kommun planeras ett helt nytt bostads- och affärsområde där en central plats blir de byggnader och torg som är formade till en fjäril. Bakom projektet står Ecoliving Entreprenad Väst och den Londonbaserade arkitektbyrån Weatherhead Architecture.
Publicerat 9 september, 2014

Bostads- och affärsområde i samklang med naturen

I Skummeslövsstrand i Laholms kommun planeras ett helt nytt bostads- och affärsområde där en central plats blir de byggnader och torg som är formade till en fjäril. Bakom projektet står Ecoliving Entreprenad Väst och den Londonbaserade arkitektbyrån Weatherhead Architecture.

Fjärilstorget som planeras i Skummeslövsstrand i Laholms kommun är en del av ett helt nytt bostads- och affärsområde på cirka 5 500 respektive 550 kvadratmeter tillsammans med den cirka 1 500 kvadratmeter stora torgytan. Bakom projektet Fjärilstorget står Ecoliving Entreprenad Väst och den Londonbaserade arkitektbyrån Weatherhead Architecture.

[ Annons ]

Bygget av Fjärilstorget i Laholms kommun i södra Halland är ett sätt att möta den ökade efterfrågan på bostäder och affärer som förväntas när Båstads nya tågstation tas i drift i december 2015. Med hjälp av design, materialval, byggmetoder och tekniska lösningar är förhoppningen att områdets CO2-utsläpp ska kunna minimeras. Därtill kommer byggnaderna att förses med integrerade solpaneler.

Ytterligare miljöinitiativ finns i form av grönytor på tak och i närområdet som kan komma att bli habitat för Hallands landskapsblomma hårginsten och rödlistade ginstfjärilar.

Byggkostnaden uppskattas till mellan 180-230 miljoner kronor och inflyttning planeras till år 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]