[ Annons ]

Publicerat 21 augusti, 2012

Bostäder och kommersiella fastigheter i Valsta centrum

2010 tog kommunledningen och SigtunaHem beslutet att gemensamt utveckla de centrala delarna av Valsta och nu får utvecklingsplanerna grönt ljus. Det innebär att upp till 140 bostäder och 800 kvadratmeter kommersiella fastigheter kommer att byggas. Även torgytan kommer att förädlas med parklek, torghandel och nya parkeringsytor. – Vi fortsätter att leverera resultat där kommunledning efter kommunledning […]

2010 tog kommunledningen och SigtunaHem beslutet att gemensamt utveckla de centrala delarna av Valsta och nu får utvecklingsplanerna grönt ljus. Det innebär att upp till 140 bostäder och 800 kvadratmeter kommersiella fastigheter kommer att byggas. Även torgytan kommer att förädlas med parklek, torghandel och nya parkeringsytor.

[ Annons ]

– Vi fortsätter att leverera resultat där kommunledning efter kommunledning misslyckats. På två år har vi köpt och tagit fram nya planer för hur vi skall utveckla en för kommunen viktig stadsdel, i nära samråd med invånarna i Valsta. Det handlar inte bara om utvecklingen av Valsta centrum, vi tar ett helhetsgrepp om hela centrala Valsta och skapar goda förutsättningar för att Valsta skall fortsätta utvecklas positivt, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun.

Det kommer även finnas möjlighet att bygga 9-10 radhus på centrumanläggningens tak. Utformningen av de nya planerna för området har präglats av de åsikter som inkommit från boende i området. De dominerande önskemålen som inkommit har handlat om att skapa ett kvalitativt utbud av butiker och annan service, att det är tryggt och rent och att det bör finnas mötesplatser av varierande karaktär.

– För oss är det viktigt att man förtätar och förädlar områden. Utvecklingen av Valsta centrum med förtätning av bostäder nära till service, kollektivtrafik och infrastruktur är ett viktigt led i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle, säger Gunilla Lundqvist (MP), kommunalråd i Sigtuna kommun.
nm

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]