[ Annons ]

Den kraftiga börsnedgången har satt skräck i många placerare. Att investera i bostadsfastigheter börjar därför ses som ett starkt alternativ. Det enligt NAI Svefas rapport ”Svensk Fastighetsmarknad”.
Publicerat 21 september, 2011

Bostäder istället för aktier

Den kraftiga börsnedgången har satt skräck i många placerare. Att investera i bostadsfastigheter börjar därför ses som ett starkt alternativ. Det enligt NAI Svefas rapport ”Svensk Fastighetsmarknad”.

I takt med den kraftiga börsnedgången under sommaren och den följande jakten på trygga placeringar spås nu intresset för svenska hyresfastigheter öka ytterligare. Om inte aktiemarknaden återhämtar sig inom en snar framtid tror NAI Svefa att vi kommer att få se stora direktinvesteringar i fastigheter under den kommande treårsperioden.

[ Annons ]

– Vi har blickat tillbaka och sett hur det varit under tidigare finanskriser och då har det alltid följt en period när det funnits ett stort intresse för bostadsfastigheter, säger Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa.

Orsaken är att investerarna dels vill minimera risken och dels få en stabil avkastning. Till skillnad från börsen så skiftar inte värdet på fastigheter lika kraftigt. Bostadsfastigheter blir på så vis en säkrare placering. De mest intressanta bostäderna finns på orter i landet där det råder bostadsbrist. Dessa fastigheter ligger främst i regionstäderna.

– Placerarna söker en tryggare investering och dessa hittar man i bostäder på orter där det finns en stark efterfrågan, då finns det ingen risk för vakanser och direktavkastningen blir hög och stabil. Är obalansen mellan utbud och efterfrågan dessutom stor finns det en chans till en positiv värdeutveckling.

En faktor som talar för att intresset för den svenska bostadsmarknaden kommer att stiga är att de svenska fastighetsbolagen gjorde rekordresultat 2010 och flera sitter med stora kassor.

– Om dessa aktörer väljer att återinvestera kapital i verksamheten genom fastighetsförvärv eller nybyggnadsprojekt kan hösten komma att bjuda på stora investeringar. Marknadsläget bjuder på ett gyllene tillfälle för de som har kapital att investera. De starka fastighetsbolagen med pengar i kassan har alla möjligheter att ta marknadsandelar nu.

I övrigt visar NAI Svefas fastighetsindex att Stockholm stärker sin förstaplats som den starkaste fastighetsmarknaden i Sverige följt av Göteborg och universitetsstäderna Lund och Uppsala.

– Trycket på Stockholmsmarknaden har varit fortsatt högt under det första halvåret och efterfrågan på både bostäder och kommersiella fastigheter är fortfarande långt större än utbudet, säger Åsa Henninge.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]