Bostäder i Göteborg ger en total avkastning på 11,6 procent. Foto: Shutterstock.
Publicerat 8 april, 2016

Bostäder har gått bäst sett över tiden

Bostäder, och framför allt bostäder i Göteborg, Malmö och centrala Stockholm, har varit de bästa fastighets­investeringarna de senaste 20 åren.

Ett exceptionellt bra år vad gäller avkastning – det är utan att använda överord facit för 2015. Totalavkastningen för året enligt MSCI:s börsindex landade på 14,1 procent, upp från 8,1 procent från 2014. Med tanke på att inflationen i princip var obefintlig får man betrakta 2015 som ett av de mest lönsamma sett i ett 20-årsperspektiv. Tydligt är att det är värdeökningen som just nu driver upp avkastningen. För 2015 stod den för 8,8 procent, alltså 62 procent av avkastningen. Direktavkastningen har däremot sjunkit något.

[ Annons ]

Anders Kvist, ekonomi- och finansdirektör på Kungsleden ser att långräntorna pressas ner samtidigt som direktavkastningen sjunker.

– Det är lite obehagligt eftersom sådant signalerar dåliga utsikter för framtiden. Jag upplever det som att riskaptiten mer än räntan driver de höga värderingarna, säger Anders Kvist.

Just nu tycks branschen rikta många blickar mot bostadssektorn. Med facit i hand kan man konstatera att de som för 20 år sedan satsade sitt kapital i bostadshus har fått den bästa avkastningen, mellan 10 till 12 procent per år i en tämligen jämn marknad. Den mer volatila kontorsmarknaden ligger snäppet under med årlig avkastning mellan 8 till 9 procent.

Vad blir totalavkastningen för 2016

Sven Olof Johansson, vd FastPartner:

– Oförändrad jämfört med 2015. Vi får se ökade intäkter, inte minst i Stockholmsområdet där allt går att hyra ut. 

Christina Gustafsson, Executive Director MSCI Nordic:

– Jag säger 9 procent. Att ha tvåsiffriga tal är onormalt, realt har det legat på mellan 7 och 8 procent under längre tid. Vi kommer dit så småningom.

Göran Lizén, värderare Cushman & Wakefield:

– 9 procent blir det när 2016 räknas hem. Vi får fortsatta hyres-ökningar men lägre värderingar.

 

Alla bostäder slår kontor 

Bostäder slår kontor och handel. Sett över 20 år har bostäder gett bäst totalavkastning. Här redovisat i procent. Källa: MSCI.

Bostäder Göteborg och Malmö: 11,6

Bostäder centrala Stockholm: 11,3

Bostäder övriga Storstockholm: 10,8

Bostäder övriga Sverige: 10,3

Kontor Göteborg: 9,4

Kontor Stockholm CBD: 9,3

Retail Shoppingcenter: 9,2

Kontor centrala Stockholm: 8,9

Kontor Malmö: 8,6

Industri: 8,4

Kontor övriga Sverige: 8,3

Kontor övriga Storstockholm: 7,8

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]