Bostadsfastigheter fortsätter att visa en mycket konkurrenskraftig avkastning. Totalavkastningen 2012 var 7,5 procent visar svenskt bostadsindex från IPD.
Publicerat 19 mars, 2013

Bostäder åter igen i topp

Bostadsfastigheter fortsätter att visa en mycket konkurrenskraftig avkastning. Totalavkastningen 2012 var 7,5 procent visar svenskt bostadsindex från IPD.

Jämfört med andra fastighetstyper har bostadsfastigheter återigen ett bra år. Totalavkastningen för bostadsfastigheter var nästan oförändrad jämfört med 2011. Avkastningen bestod dels av en direktavkastning på 3,0 procent och en positiv värdeförändring på 4,4 procent. Värdeförändringen har i sin tur påverkats positivt av både lägre avkastningskrav på bostadsfastigheter och stigande hyror visar svenskt bostadsindex från IPD.

[ Annons ]

– Bostadsmarknaden fortsatte uppåt under 2012 och var den fastighetstyp som gav bäst avkastning till sina investerare. Den ökade direktavkastningen från 2,8% 2011 till 3,0% 2012 kan förklaras av både ökade hyror och sänkta driftskostnader. 2011 började vi se en ökad nettoinvestering i bostäder och 2012 blev trenden ännu tydligare. Bostäders goda avkastning över åren gör att sektorn setts som en attraktiv investering, säger Christina Gustafsson, VD IPD Norden.

Under de senaste tio åren har totalavkastningen legat på 7,6 procent årligen för bostadsfastigheter.

IPD Svenskt Bostadsindex visar avkastningen på hyresbostäder i Sverige och mäter avkastningen på både kommunägda och privatägda hyresfastigheter. Indexet baseras på över 3 000 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på 214 miljarder kronor och drygt 222 000 lägenheter. Hyrorna ligger i snitt på 1 034 kr/kvm med driftskostnader på 651 kr/kvm.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]