[ Annons ]

Visionsbild över Ör centrum. Tillsammans med Hallonbergen ska områdena utvecklas och till 2030 räknar man med att antalet invånare fördubblas. Illustration: Sundbybergs stad
Publicerat 9 december, 2021

Bostäder är en trygg investering i Sundbyberg

Sundbyberg har under många år varit kommunen som haft störst procentuell tillväxt i landet. Nu är det på något lägre nivåer men fortsatt intressant för bostadsutvecklare. 

Bostäder 

Bostadsegmentet har klarat sig bra genom coronapandemin och har under det gångna året utgjort cirka 75 procent av transaktionsvolymen i Sundbybergs kommun. Den i princip obefintliga vakansnivån inom Stockholms län gör att segmentet ses som en trygg investering under osäkra tider.

[ Annons ]

Året började starkt när Magnolia sålde en nyproducerad bostadsfastighet belägen i Ursvik till CBRE Global Investors till ett underliggande fastighetsvärde om 588 mkr, vilket motsvarar cirka 59 000 kr/ kvm. Projektet innefattar cirka 200 hyreslägenheter med en bedömd normhyra om 2 150 kr/kvm och Svefa bedömer direktavkastningskravet till ca 3,75 procent.

Sundbyberg har under många år utmärkt sig som en av de mer snabbväxande kommunerna i Sverige med i snitt 2,8 procent tillväxt varje år de senaste fem åren. År 2020 var ett trendskifte med betydligt lägre nivå än under tidigare år. Under året växte staden med 387 nya invånare och vid årets slut hade staden 52 801 invånare.

En fortsatt befolkningstillväxt generar en hög efterfråga som kommunen arbetar aktivt med att möta.

Det stora stadsutvecklingsprojektet i Umami Park i anslutning till Hallonbergen börjar närma sig färdigställande, där cirka 800 bostäder nu är inflyttade och utveckling av ytterligare tre byggnader återstår. Vidare sker det en utveckling av cirka 350 bostäder i centrala Sundbyberg där även granskning av den nya detaljplanen för stadsutvecklingen av Sundbyberg centrum sker.

Lager/Logistik

Utbudet av lager- och logistikfastigheter är begränsat. Generellt är denna typ av fastigheter belägna i mindre centrala lägen nära stora trafikleder.

Kontor

Växande efterfrågan på flexibla och kostnadseffektiva kontor. Utbudet ökar med en utveckling av nya kontorsytor i bland annat Umami Park i Ursvik.

Handel

Negativ hyresutveckling och ökade vakansgrader. Butiker i bottenplan väntas integreras i de nya stadsutvecklingsprojekten.

Investeringsmarknad  

Transaktionsvolymen domineras av bostäder, följt av kontor och är hittills något lägre i jämförelse med föregående år.

Louise Melander och Erika Twengström, Svefa

– Det känns fantastiskt att se en ny stadsdel växa fram och fyllas med liv, säger Mathias Arons-son, vice vd Wallenstam. Foto: Wallenstam

Umami – nytt område med mersmak

Wallenstam, ett av de större bostadsbolagen med hyresrätter i Sundbyberg, ser fortsatt potential att bygga lägenheter i kommunen. Till de 562 lägenheter som bolaget har är nu ytterligare 133 i produktion.

– Vi tycker att Sundbyberg är en trevlig kommun med väldigt bra läge och kommunikationer. De har visat ambition och vilja för fortsatt utveckling vilket vi gärna är med på om tillfälle ges, säger

Mathias Aronsson, vice vd Wallenstam och regionchef för Stockholm-Uppsala.

Ett av dessa projekt är Umami Park som ligger i Hallonbergen. Här planeras cirka 800 lägenheter och totalt cirka 23 000 kvm för kontor, handel och restaurang. Även vårdcentral och förskola finns med i planerna.

De tre första etapperna är inflyttade eller på väg att fyllas på och enligt Aronsson finns inga vakanser. Snitthyra för en tvåa i Umami ligger på 10 401 kr/mån.

Umami Park får energin från geoenergi och med hjälp av vindkraftsel omvandlas energin till värme och kyla och energianvändningen blir därmed koldioxidfri.

– Det känns fantastiskt att se en ny stadsdel växa fram och fyllas med liv och med människor som hittar sina nya hem här, det är en levande blandstad som växer fram. Vi är stolta över området och får mycket positiv respons på arkitekturen och lägenheterna, säger Mathias Aronsson.

David Grossman

Observera osäkerheten i siffrorna. Det som redovisas är medelvärdet av bedömd median för olika A-lägen i respektive segment. Bostäder med värdeår från 1990 och kontor från 2001.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]