[ Annons ]

Totalt 3 000 bostäder är projekterade för det stora projektet Inre hamnen. Första etappen blir omkring 1 000 nya bostäder. Illustration: GEHL arkitekter
Publicerat 11 mars, 2021

Bostad och kontor fortsatt starkt

Ingen avmattning för kontor och fortsatt stark bostadsmarknad. Men centrumhandeln kan bli en utmaning när framtidens stadskärnor ska anpassas utifrån en högre andel e-handel.

Lager/logistik | I november förra året påbörjades byggnationen av PostNord TPL nya lager om cirka 70 000 kvm på Malmölandet som planeras vara färdigt i början av 2022. Under 2021 väntas också flera nya logistikanläggningar färdigställas, bland annat Rustas nya lager om cirka 69 000 kvm.

Kontor | Kommunen arbetar med att ta fram en detaljplan inom Kvarteret Skepparen för att möjliggöra uppförandet av nya lokaler till Domstolsverket. Hyresavtalet är tecknat med inflyttning 2022 till en hyra om cirka 2 700 kr/kvm. Under förra året färdigställdes Kvarteret Kopparhusen efter ett samarbete mellan Klövern och det kommunala fastighetsbolaget Hyresbostäder. Fastigheten innehåller kontor, restaurang och studentbostäder.

[ Annons ]

Trots rådande pandemi har det inte noterats någon direkt avmattning av kontorshyrorna i Norrköpings bästa läge.

Handel | Inom cityhandeln har ett flertal mindre butiker stängts under de senaste åren och det finns en del vakanser i stadens centrala delar. Att stadens centrumhandel i huvudsak är uppbyggd kring tre stora gallerior kan också bli en utmaning när framtidens stadskärnor ska anpassas utifrån en högre andel e-handel.

På Ingelsta kommer Ica att lämna sina nuvarande lokaler då man under 2023 kommer att flytta in i Coops gamla lokaler i samma område. Ica förvärvade under 2020 fastigheten man ska flytta till och ser möjligheten med en mer yteffektiv butik med mer utrymme för onlinehandel.

Bostäder | En växande befolkning och ett underskott om cirka 5 000 bostäder innebär ett stort behov av bostäder under flera år framöver. I stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen pågår idag utbyggnad av infrastruktur och den första etappen innehållande omkring 1 000 nya bostäder. Totalt inrymmer projektet omkring 3 000 bostäder.

Under 2020/2021 färdigställs flera projekt i Industrilandskapet, däribland kvarteret Kvarnbacken (Lundbergs) och Kvarntorget (Skanska/Rikshem). 

Investeringsmarknaden | Norrköpings goda läge för logistik märkts även på transaktionsmarknaden, där intresset för logistikfastigheter i bra lägen ökat kraftigt under de senaste åren. I den största affären under 2020 förvärvade Barings fem logistikfastigheter, totalt cirka 122 000 kvm, av PostNord i en sale and leasebackaffär.

Köpeskillingen uppgick till 960 mkr, motsvarande ca 7 900 kr/kvm. Intresset för bostäder är fortsatt starkt, under 2020 noterades affärer med avkastningskrav som understiger 3 procent.

Erik Lenne, Svefa

I slutet av 2020 togs det första spadtaget för Postnords nya, 90 000 kvm stora lager i Norrköping. I början av 2022 ska den vara klar. Foto: Postnord

HEIMSTADEN VÄNTAR PÅ OSTLÄNKEN

Bostadsbolaget Heimstaden förvaltar 2 800 hyreslägenheter i och utanför city. Niklas Jensen, regionchef på Heimstaden anser att det finns potential för att producera fler bostäder men signalerna den senaste tiden har varit ett något dämpat intresse för att hyra nytt.

– Det märks av att antalet sökande per lägenhet har minskat, inte minst för större lägenheter. Det kan finnas olika förklaringar till det, kanske att pandemin leder till att man avvaktar med att flytta. Men jag tror även att det är ett resultat av ett större utbud av nyproducerade hyresrätter och bostadsrätter i Norrköping, säger Niklas Jensen.

För Heimstadens del är 120 nya hyresrätter i stadsdelen Björkalund det som närmast ska ut till uthyrning i slutet av året.

I portföljen finns även tre fastigheter i Inre hamnen.

– Vi har egen mark i Vilbergen där vi ser möjligheter att bygga fler fastigheter. I stort tror jag på fortsatt positiv utveckling för Norrköping, särskilt den dagen vi får Ostlänken klar.

David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]