Publicerat 23 februari, 2022

Bosjö Fastigheter under avveckling föreslår utskiftning av 69 kronor per aktie

Fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter som är under avveckling föreslår en utskiftning på 69 kronor per aktie till aktieägarna.

Nettoomsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,1) i fjärde kvartalet 2021.

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-0,3).

Resultatet före skatt var -0,6 miljoner kronor (0,8).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (0,8).

"Efter den lyckade försäljningen av det fastighetsägande dotterbolaget Bosjö Vindtyget 1 är arbetet är nu inriktat på att följa den tidigare kommunicerade planen för utskiftning av kapital till bolagets aktieägare", skriver bolaget i bokslutet.

Styrelsen avser att föreslå att resterande likvid från försäljningen av dotterbolaget om 69 kronor, skiftas ut vid två tillfällen. Ett automatiskt inlösenförfarande på 65 kronor per aktie i direkt anslutning till årsstämman den 6 april och ytterligare cirka 4 kronor per aktie bedöms kunna skiftas ut efter att bolaget har likviderats preliminärt senast i början av 2023. Den totala överföringen till aktieägarna summerar därmed till 165 kronor per aktie.

Bosjö Fastigheter, MkrQ4-2021Q4-2020
Nettoomsättning0,00,1
Rörelseresultat-0,5-0,3
Resultat före skatt-0,60,8
Nettoresultat-0,60,8
Utdelning per aktie, kronor69

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]