Publicerat 25 augusti, 2021

Bosjö Fastigheter rapporterar längre förvaltningsresultatet i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna sjönk till 11,4 miljoner kronor (12,5), en minskning med 8,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 10,8 miljoner kronor (11,9), en minskning med 9,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet backade till 5,4 miljoner kronor (8,6), en minskning med 37,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -28,4 miljoner kronor (8,6). Här ingår resultat från försäljning av dotterbolag med -33,7 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 7,3 miljoner kronor (8,5), en minskning med 14,1 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,30 kronor (3,80), vilket innebär en minskning med 13,2 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, var på 161,10 kronor per aktie (164,20) den 30 juni.

Bosjö Fastigheter har den 23 juni sålt dotterbolaget Bosjö Vindtyget 1 och fastigheten Borås Vindtyget 1. Bosjö Fastigheter äger därmed inga fastigheter och är inte längre moderbolag i den tidigare koncernen.

Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 9 september och att föreslå stämman att likviden från försäljningen, efter avdrag för kostnader, skiftas ut till aktieägarna.

Bolagets målsättning är att utöver de två kommande av årsstämman beslutade utdelningar, enligt tidigare information, kunna skifta ut;

* Cirka 90 kronor per aktie under tredje kvartalet 2021.
* Cirka 65 kronor per aktie i början av andra kvartalet 2022.
* Den mindre återstående delen av likviden från försäljningen som bedöms kunna skiftas ut i början av 2023 efter att bolaget har likviderats.

Bosjö Fastigheter, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter11,412,5-8,8%
Driftöverskott10,811,9-9,2%
Förvaltningsresultat5,48,6-37,2%
Resultat före skatt-28,48,6
Nettoresultat7,38,5-14,1%
Resultat per aktie, kronor3,303,80-13,2%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor161,10164,20-1,9%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]