Publicerat 26 maj, 2020

Bosjö Fastigheter ökar förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet. Bolaget har bytt räkenskapsår till kalenderår.

"Det första kvartalet har inte i någon utsträckning påverkats av pandemin och 100 procent av
hyresintäkterna har inkommit", skriver bolaget.

Bosjö Fastigheters hyresintäkter uppgick till 12,5 miljoner kronor under första kvartalet (12,2), en ökning med 2,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 11,9 miljoner kronor (11,5), en ökning med 3,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 8,6 miljoner kronor (8,4), en ökning med 2,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 8,6 miljoner kronor (8,4).

Resultatet efter skatt blev 8,5 miljoner kronor (8,4), en ökning med 1,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,8 kronor (3,8).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 169,8 kronor (138,9).

"Bolagets fastighet är fullt uthyrd med lång återstående avtalstid med Ellos AB som enda
hyresgäst. Fastigheten är huvudkontor och nordiskt logistikcenter för Ellos Group, där Ellos,
Stayhard, Jotex och Home room ingår. För fastigheten och byggnaderna planeras i nuläget
inga väsentliga förändringar", framgår det i rapporten.

Bosjö Fastigheter, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter12,512,22,5%
Driftöverskott11,911,53,5%
Förvaltningsresultat8,68,42,4%
Resultat före skatt8,68,42,4%
Nettoresultat8,58,41,2%
Resultat per aktie, kronor3,83,80,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor169,8138,922,2%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]