Publicerat 19 november, 2020

Bosjö Fastigheter ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet. Resultatet har utvecklats som förväntat och verksamheten fortsätter i oförändrad omfattning med en fullt uthyrd fastighet, uppger bolaget.

"Koncernens hyresgäst har redovisat en stark försäljnings- och lönsamhetsutveckling och
fortsätter att fullfölja alla åtaganden enligt gällande hyresavtal punktligt", konstaterar vd Ulf Attebrant.

Hyresintäkterna uppgick till 12,5 miljoner kronor (12,4), en ökning med 0,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 11,9 miljoner kronor (11,7), en ökning med 1,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 8,7 miljoner kronor (8,3), en ökning med 4,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 8,7 miljoner kronor (8,3).

Resultatet efter skatt blev 8,6 miljoner kronor (8,2), en ökning med 4,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,9 kronor (3,7), vilket innebär en ökning med 5,4 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 168,1 kronor (161,1).

Koncernens fastighet är fortsatt fullt uthyrd med lång återstående avtalstid med Ellos som enda hyresgäst. Fastigheten är huvudkontor och nordiskt logistikcenter för Ellos Group, där Ellos,
Stayhard, Jotex och Home Room ingår. Under perioden har hyresgästen påbörjat en ombyggnad av ett tidigare höglager till ett modernt distributionscenter för att ytterligare öka leveranskapaciteten. Ombyggnationen finansieras av hyresgästen.

Bosjö Fastigheter, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter12,512,40,8%
Driftöverskott11,911,71,7%
Förvaltningsresultat8,78,34,8%
Resultat före skatt8,78,34,8%
Nettoresultat8,68,24,9%
Resultat per aktie, kronor3,93,75,4%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor168,1161,14,3%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]