Publicerat 26 maj, 2021

Bosjö Fastigheter ökade förvaltningsresultatet – resultat utvecklats positivt

Fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 12,5 miljoner kronor (12,5) och var därmed i nivå med föregående år.

Driftnettot uppgick till 11,9 miljoner kronor (11,9) och därmed i samma nivå som föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 8,7 miljoner kronor (8,6), en ökning med 1,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 8,7 miljoner kronor (8,6).

Resultatet efter skatt blev 8,6 miljoner kronor (8,5), en ökning med 1,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,9 kronor (3,8), vilket innebär en ökning med 2,6 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 183,3 kronor (169,8).

- Koncernens resultat och likviditet har utvecklats fortsatt positivt under den gångna perioden.
Koncernen har hittills inte påverkats av den pågående covid-19 pandemin. Följdeffekter av
viruspandemin, eller om situationen förvärras, kan fortsatt påverka koncernen och hyresgästens
verksamhet negativt, Ulf Attebrant.

Bosjö Fastigheter, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter12,512,50,0%
Driftöverskott11,911,90,0%
Förvaltningsresultat8,78,61,2%
Resultat före skatt8,78,61,2%
Nettoresultat8,68,51,2%
Resultat per aktie, kronor3,93,82,6%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor183,3169,88,0%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]