Publicerat 27 augusti, 2020

Bosjö Fastigheter ökade förvaltningsresultatet i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter redovisar ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 12,5 miljoner kronor (12,2), en ökning med 2,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 11,9 miljoner kronor (11,7), en ökning med 1,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade till 8,6 miljoner kronor (8,4), en ökning med 2,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 8,6 miljoner kronor (47,4). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0,0 miljoner kronor (39,0).

Resultatet efter skatt blev 8,5 miljoner kronor (32,7). Resultat per aktie hamnade på 3,80 kronor (14,70), vilket innebär en minskning med 74,1 procent mot föregående år.

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie låg på 164,20 kronor (157,30) per den 30 juni.

Under den gångna perioden har koncernens resultat och likviditet utvecklats positivt och inte i
någon väsentlig grad påverkats av effekter av den pågående covid-19 pandemin.

Koncernens hyresgäst har redovisat en stabil utveckling för de underliggande verksamheterna
under den gångna perioden och fullföljt alla åtaganden enligt gällande hyresavtal punktligt.

Koncernens fastighet är fortsatt fullt uthyrd med lång återstående avtalstid med Ellos som enda hyresgäst. Fastigheten är huvudkontor och nordiskt logistikcenter för Ellos Group, där Ellos,
Stayhard, Jotex och Home Room ingår. För fastigheten och byggnaderna planeras i nuläget
inga väsentliga förändringar.


Bosjö Fastigheter, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter12,512,22,5%
Driftöverskott11,911,71,7%
Förvaltningsresultat8,68,42,4%
Resultat före skatt8,647,4-81,9%
Nettoresultat8,532,7-74,0%
Resultat per aktie, kronor3,8014,70-74,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor164,20157,304,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]