Publicerat 23 juni, 2021

Bosjö Fastigheter har slutfört försäljningen av fastighetsägande dotterbolag

Fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter har idag slutfört försäljningen av samtliga aktier i bolagets enda dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1, ägare av fastigheten Borås Vindtyget 1. Köpare är norska Vatne Real Estate via ett helägt dotterbolag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bedömt värdejusterat eget kapital i bolaget per tillträdesdagen, efter uppskattade transaktionskostnader, kostnader fram till att bolaget likviderats och en generell avsättning för oförutsedda kostnader, inkluderande de tre kommande av årsstämman beslutade utdelningarna om totalt 6 kronor per aktie, uppgår till cirka 165 kronor per aktie.

Förutom de beslutade utdelningarna på 6 kronor per aktie är målsättningen att kunna skifta ut cirka 90 kronor per aktie under tredje kvartalet 2021, cirka 65 kronor per aktie i början av andra kvartalet 2022 samt den mindre återstående delen av likviden från försäljningen som bedöms kunna skiftas ut i början av 2023 efter att bolaget har likviderats.

Styrelsen avser att kalla till extra bolagstämma i augusti 2021 för att fatta beslut om den första utskiftningen.

Till följd av försäljningen bedriver bolaget inte längre någon affärsverksamhet enligt noteringskraven på Spotlight Stock Market. Med anledning av detta har styrelsen för avsikt att under andra kvartalet 2022 föreslå att bolaget avvecklas genom frivillig likvidation samt att aktierna i samband med det även avnoteras från Spotlight Stock Market.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]