[ Annons ]

Idag finns dåliga marknadsförutsättningar för att bygga hyresrätter, menar Peter Wågström, vd på NCC, Sveriges näst största byggföretag som under 2013 bara producerade 328 hyreslägenheter. Hans åsikt är tydlig: Bort med momsen på produktion av hyresrätter och sänk priset på mark.
Publicerat 29 januari, 2014

”Bort med momsen för kickstart av byggen”

Idag finns dåliga marknadsförutsättningar för att bygga hyresrätter, menar Peter Wågström, vd på NCC, Sveriges näst största byggföretag som under 2013 bara producerade 328 hyreslägenheter. Hans åsikt är tydlig: Bort med momsen på produktion av hyresrätter och sänk priset på mark.

Du vill att staten efterskänker momsen som idag läggs på byggkostnaden. Är inte det att betrakta som en subvention?

[ Annons ]

– Nej, jag talar inte om subventioner, de är skadliga och sätter marknadskrafterna ur spel. Moms på produktion är ett påslag som staten gör och eftersom fastighetsägarna inte kan dra av momsen enligt gällande EU-regler blir det en hämsko för byggandet av billiga hyreslägenheter.

Men det är väl ändå en subvention eftersom staten inte får in dessa skatteintäkter som man har idag?
– Men har staten verkligen några intäkter? Eftersom det knappt byggs några hyresrätter så kan man också säga att staten inte heller har någon intäkt som de blir av med. Så det är i den meningen ett nollsummespel. Kom ihåg att byggmomsen var mycket lägre innan skattereformen 1991. Är det verkligen rätt att i dag ta ut så mycket mer skatt ur bostadsproduktionen när det produceras så lite bostäder?

Kan ni inte ändå bygga med de förhållanden som nu råder. Wallenstam gör det, till exempel?
– Jo, i bra lägen och om hyran sätts till 1?700 till 1?800 kronor kvadratmetern. Men det stora flertalet vanliga inkomsttagare kan inte hyra till det priset. Vi måste få fram bostäder på kort tid som folk har råd med, och då handlar det om hyror mellan 1?400 och 1?500 kronor per kvadratmeter.

Är inte byggkostnaderna en del av problemet?
– Jo, till viss del, och vi arbetar hela tiden med att få ner dessa kostnader, inte minst genom att rationalisera byggandet. Men då måste man få upp volymerna. En biltillverkare kan inte producera bilar till konkurrenskraftiga priser utan en lång serie, samma sak gäller för ett byggbolag.

Ni byggde ändå 328 hyreslägenheter förra året som såldes till KPA.
– Det gjorde vi på egen balans och det blev ingen bra affär eftersom marken var friköpt för bostadsrätter. Så ser det ofta ut. Kommunerna säljer mark till högstbjudande och då står sig hyresrätten slätt i konkurrensen. Bra är att Stockholms stad upplåter en del mark med tomträttsavgäld. Vi borde blicka mer mot hyresmarknaden i Tyskland och Finland, där byggde vi 1 700 hyreslägenheter förra året och med lönsamhet i alla projekt. Bostadsrättsmarknaden hotar att svikta med högre krav på insatser och regeringens oro för höga privata lån.

Är det därför du talar dig varm för hyresrätten?
– Det är självklart att vi vill bygga och hålla igång vår produktion, och vi liksom privata fastighetsägare har ingen anledning att producera utan lönsamhet. Men jag ser också att bristen på hyreslägenheter är ett samhällsproblem. En hyresrätt kan du komma in i eller lämna på kort varsel. Finns inte den flexibiliteten blir det svårt att ha en rörlig arbetsmarknad med resultat att Sveriges tillväxt blir sämre.

Kan inte en momsbefrielse resultera i att ni höjer era marginaler och att det inte resulterar i lägre hyra?
– Nej, tanken är inte att vi ska öka vinsterna. Är det 20 procent av kostnaden som försvinner ska det proportionerligt påverka hyran i samma grad. För oss innebär ökat byggande att vi får mer jobb och kan öka entreprenadvolymen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]