[ Annons ]

Svenskarnas börsoptimism växer och tron på Europafonder har återvänt. Den goda utvecklingen på börserna 2013 och stabiliseringen i Europa har haft tydlig positiv effekt på framtidsförväntningarna. Det visar årets första Fondbarometer som utges kvartalsvis av SBAB.
Publicerat 27 januari, 2014

Börsoptimism i SBAB:s Fondbarometer

Svenskarnas börsoptimism växer och tron på Europafonder har återvänt. Den goda utvecklingen på börserna 2013 och stabiliseringen i Europa har haft tydlig positiv effekt på framtidsförväntningarna. Det visar årets första Fondbarometer som utges kvartalsvis av SBAB.

Andelen som tror på fortsatta uppgångar på börsen växer. I januari bedömer 76 procent att börsindex kommer att stå högre om sex månader än idag. Merparten tror på en ökning på 0-5 procent men mest ökar andelen som förväntar sig en ökning på minst sex procent, 24 procent tror på detta idag vilket är dubbelt så mycket som vid mättillfällena förra året i SBAB:s Fondbarometer.

[ Annons ]

Optimismen gäller också de europeiska marknaderna som under det senaste året har vuxit fram som ett attraktivt långsiktigt alternativ till fondköp i Sverige, Norden och utvecklingsländerna. Förra våren ansågs till exempel Afrikafonder vara mer attraktiva än Europafonder, i januari 2014 är Europafonderna dubbelt så populära.

– Långsiktiga investeringar speglar förtroendet för regionen i stort, Europafondernas uppsving visar därför att skuld- och finanskrisen börjar glömmas, säger Tor Borg, Chefsekonom på SBAB.

Av årets första Fondbarometer går det också att utläsa en tydlig skillnad i vanor hos fond- och aktiespararna i olika åldrar. Hela 37 procent av aktie- och fondköparna i åldern 15-22 år avser att sälja nyinköpta aktier/fonder inom tre månader. Detta särskiljer gruppen från de äldre. Redan vid 25-30-årsåldern ändras inställningen och i åldersgrupperna från 36 år och uppåt  avser endast en mycket liten del att sälja inom så kort tid. Slutsatsen är att de unga relativt snabbt inser att den kortsiktiga strategin inte fungerar och anpassar sig därför till det mer långsiktiga perspektivet som sedan håller livet ut.

Tre av fyra äger fonder och de flesta kommer antingen att öka sitt sparande eller byta fonder under den närmaste tiden. Denna höga aktivitet och engagemang håller i sig mellan undersökningarna. Värt att notera är generationsskillnaderna, där benägenheten att se över fonderna man äger är mer än dubbelt så stor i de äldre åldersgrupperna som i de yngre.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]