Publicerat 2 oktober, 2020

Börsnoteringsaktuella Fasadgruppen gör sitt största förvärv hittills

Noteringsaktuella Fasadgruppen fortsätter att förvärva och köper nu Frontkoncernen, ett förvärv som man menar stärker bolaget i Mälardalen. Förvärvet är bolagets hittills största.

Frontkoncernen har sin bas i Eskilstuna och arbetar bland annat med en egen energieffektivitetslösning. Under fjolåret omsatte verksamheten cirka 400 miljoner kronor. Bolaget har omkring 120 anställda.

“Detta förvärv är en ny milstolpe för Fasadgruppen, både sett till storlek, men också ur ett hållbarhetsperspektiv. Uppvärmning av fastigheter står för över 20 procent av Sveriges energianvändning, och i EU som helhet är 75 procent av alla fastigheter energiineffektiva. Som ett resultat krävs en mycket högre renoveringstakt för att kunna nå EU:s klimatmål 2030. Redan idag erbjuder Fasadgruppens bolag tilläggsisoleringar som kan ge energibesparingar på mellan 20-50 procent i enskilda fastigheter. Med SmartFront får vi nu tillgång till en patenterad teknik som både bidrar till ännu högre energibesparingar och samtidigt ger Fasadgruppen en unik produkt på marknaden”, säger Pål Warolin, vd för Fasadgruppen, i en kommentar.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]