[ Annons ]

Borlänge kommun och Jernhusen planerar att utveckla en ny kombiterminal och logistikpark i anslutning till Borlänge rangerbangård, väster om Lusberget.
Publicerat 4 maj, 2011

Borlänge får kombiterminal

Borlänge kommun och Jernhusen planerar att utveckla en ny kombiterminal och logistikpark i anslutning till Borlänge rangerbangård, väster om Lusberget.

Kommunstyrelsens finansutskott har beslutat att underteckna en avsiktsförklaring om samarbete med Jernhusen för att utreda förutsättningarna för en omlastningspunkt för järnvägs- och vägtrafik i regionen. Kommunen har under ett par års tid planerat för en kombiterminal och logistikpark som blir ett komplement till andra hållbara transportlösningar för framtiden. Anläggningen är tänkt att utvecklas i etapper. I den första etappen investeras drygt 100 miljoner kronor.

[ Annons ]

Fastighetsbolaget Jernhusen är en av Sveriges största ägare av gods- och kombiterminaler och utvecklar både befintliga och nya terminaler. För att öka kombitrafikens konkurrenskraft har Jernhusen utvecklat ett terminalkoncept som bland annat innebär att kombiterminalerna är öppna för alla aktörer som vill driva transport på järnväg. Jernhusen kommer att ansvara för utveckling, förvaltning och upphandling av anläggningsdrift.

– Jernhusen utvecklar kombiterminaler för att möta transportbranschens behov av optimala logistiklösningar och för att öka mängden gods på järnväg. Vi har ett ansvar att se till att de blir effektiva och långsiktigt hållbara och vill därför att utvecklingen sker i nära samarbete med marknaden, säger Henrik Därth, affärsutvecklingschef på Jernhusen.

Det regionala näringslivet ges nu flexibilitet att lösa transport- och logistikbehoven. Flera mindre transporter kan samordnas och detta ger en minskad miljö- och klimatpåverkan. Satsningen skapar även nya arbetstillfällen till Borlänge och regionen.

– Borlänge är en nationell och regional knutpunkt för godstransporter på såväl väg som järnväg. Samarbetet med Jernhusen kommer att stärka den rollen, vilket vi är mycket glada för. Vi har agerat i frågan om kombiterminal och logistikpark för att det är en hållbar transportlösning och vi har gjort det med stöd av våra större industrier, vilket känns extra viktigt för framtida sysselsättning och utveckling. Samtidigt tror jag till exempel att en etablering av IKEA och andra företag inom handeln också är en stor potential för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Nils Persson (S).

Borlänges största exportföretag, Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk och SSAB Borlänge, välkomnar initiativet som ökar deras möjligheter att använda kombitrafik i sina transportlösningar.

– Detta blir ett viktigt komplement till våra övriga transportlogistiklösningar och vi ser satsningen som positiv, säger både Ronnie Högberg, SSAB Borlänge och Per Skyttner, Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]