[ Annons ]

Något färre hushåll tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden visar SEB:s Boprisindikator för juni, som fortfarande ligger på en historiskt hög nivå.
Publicerat 9 juni, 2014

Boprisindikatorn: Hushållen tror på fortsatt låga räntor

Något färre hushåll tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden visar SEB:s Boprisindikator för juni, som fortfarande ligger på en historiskt hög nivå.

SEB:s Boprisindikatorn faller från 60 till 56. Av de tillfrågade hushållen tror 65 procent på stigande bostadspriser under det kommande året jämfört med 66 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser har ökat med tre procentenheter på en månad, från 6 procent till 9 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar till 16 procent, att jämföra med 19 procent förra månaden.

[ Annons ]

SEB:s Boprisindikator definierar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I juni ligger indikatorn på 56, en minskning med fyra enheter från förra månadens 60.
– Boprisindikatorn ligger fortfarande på en historiskt hög nivå och en stor majoritet tror på stigande priser. Men nedgången från förra månaden är ändå tydlig och den kan delvis bero på den pågående diskussionen om åtgärder för att minska hushållens skuldsättning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen i genomsnitt spår att Riksbankens reporänta ligger på 0,85 procent om ett år, vilket är högre än förra månadens 0,82 och tio punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.
– Hushållen tror, liksom de flesta experter, på låga räntor det närmaste året. Men det är viktigt att inte bygga sin ekonomi på att räntorna alltid kommer att vara låga och att bostadspriserna alltid kommer att stiga. I stället gäller det att nyttja dagens låga räntor för att skapa ekonomiska marginaler för framtiden, säger Jens Magnusson.

Fler hushåll med helt eller delvis rörlig ränta, fyra procent mot majs tre, planerar att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. I Det är bara två enheter högre än den rekordlåga nivå som uppmättes i januari 2014.

Boprisindikatorn för Stockholmsområdet ligger på 69 för fjärde månaden i rad. I Skåne har indikatorn fallit till 46, från förra månadens 56. I Svealand, förutom Stockholm, har indikatorn fortsatt att öka från 61 i maj till 63 i juni. I Västra Götaland är indikatorn 57, en uppgång med tre procentenheter från förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 27 maj till 4 juni.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]