Publicerat 23 oktober, 2020

Bonava rapporterar lägre intäkter och rörelseresultat, ser underliggande förbättring

Bostadsutvecklaren Bonava redovisar lägre intäkter och rörelseresultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Resultatet före och efter skatt steg dock.

Nettoomsättningen sjönk 12,5 procent till 2 958 miljoner kronor (3 380).

Rörelseresultatet blev 125 miljoner kronor (162), med en rörelsemarginal på 4,2 procent (4,8).

Resultatet före skatt var 99 miljoner kronor (36).

Resultatet efter skatt blev 72 miljoner kronor (27), en ökning med 166,7 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,68 kronor (0,25), vilket innebär en ökning med 172,0 procent mot föregående år.

Antalet sålda bostäder var 1 438 (1 488) och antalet startade bostäder var 1 243 (1 320) i tredje kvartalet. Antalet bostäder i pågående produktion var 8 962 (10 301) per den 30 september. Andelen sålda och reserverade bostäder i pågående produktion var 83 procent (76).

- Hårt arbete och ökad optimism på marknaden bidrog till en god försäljningsutveckling i kvartalet. Vi sålde och startade betydligt fler bostäder än i våras, och landade i nivå med fjolårets tredje kvartal. Rörelsemarginalen var något lägre än föregående år. Vi ser en underliggande förbättring, men har fortsatt en bit att vandra för att uppnå våra uppsatta finansiella mål, kommenterar avgående vd Joachim Hallengren i delårsrapporten.

Bonava, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning2 9583 380-12,5%
Rörelseresultat125162-22,8%
Rörelsemarginal4,2%4,8%
Resultat före skatt9936175,0%
Nettoresultat7227166,7%
Resultat per aktie, kronor0,680,25172,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]