Publicerat 29 april, 2021

Bonava rapporterar förlust, kvartalet tyngs av valutaeffekter

Bostadsutvecklaren Bonava redovisar en lägre omsättning och vänder till förlust för det första kvartalet, jämfört med fjolåret.

Nettoomsättningen sjönk 37,4 procent till 1 845 miljoner kronor (2 949). Minskningen går att hänföra till färre resultatavräknade bostäder till konsumenter i Sverige men också ett projekt till att investerare i Nordic som resultatavräknades föregående år.

Rörelseresultatet blev 25 miljoner kronor (31), med en rörelsemarginal på 1,4 procent (1,1). Rensat för valutaeffekter var rörelseresultatet 34 miljoner kronor.

"Vi överlämnade färre bostäder vilket påverkade nettoomsättning och rörelseresultat, även om överlämning av sedan tidigare färdigställda bostäder delvis kompenserade. Justerat för valutaeffekter var rörelseresultatet i linje med föregående år, trots 35 procent lägre nettoomsättning", säger vd Peter Wallin.

Resultatet före skatt var -8 miljoner kronor (2).

Resultatet efter skatt blev -6 miljoner kronor (2), och per aktie -0,06 kronor (0,1).

Antal sålda bostäder var 1 119 (1 129) och produktionsstarter uppgick till 518 (531).

Bolaget spår för helåret att antalet produktionsstarter ökar med cirka 5 procent jämfört med 5 710 startade bostäder under 2020.

Bonava, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning1 8452 949-37,4%
Rörelseresultat2531-19,4%
Rörelsemarginal1,4%1,1%
Resultat före skatt-82
Nettoresultat-62
Resultat per aktie, kronor-0,060,1

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]