Publicerat 28 oktober, 2021

Bonava presenterar uppdaterade finansiella mål, flaggar för engångskostnader

Bostadsutvecklaren Bonava har efter den strategiska översynen beslutat om reviderade finansiella mål. Bolaget aviserar också engångskostnader i fjärde kvartalet.

Bonavas mål och utdelningspolicy från och med 2022 är enligt följande:

- Lönsamhet: Resultat före skatt om 2,2 miljarder kronor år 2026 (en ökning med 120 procent från 2020),
- Tillväxt: 8 000 sålda bostäder år 2026 (en ökning med 44 procent från 2020),
- Hälsa och säkerhet: Målet är en hälsosam och säker arbetsplats för alla
- Nöjda kunder: Net Promoter Score (NPS)> 50
- Klimatåtgärder: Fram till år 2030 ska Bonava minska både de direkta och de indirekta utsläppen av klimatgaser med 50 procent, jämfört med basåret 2018
- Engagerade medarbetare: Medarbetarnas engagemang i linje med topp 10 procent bästa företag

I tillägg till de reviderade målen kvarstår målet att soliditeten ska uppgå till minst 30 procent. Bonavas utdelningspolicy är att dela ut minst 40 procent av koncernens resultat efter skatt till aktieägarna över en konjunkturcykel.

Bolaget meddelar vidare att som effekt av den uppdaterade strategin kommer kostnader om -150 till -200 miljoner kronor redovisas som jämförelsestörande poster i det fjärde kvartalet.

Bolaget lämnar senare under morgonen rapport för tredje kvartalet.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]