Publicerat 23 april, 2020

Bonava ökar omsättning men minskar resultatet (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentar)

Bostadsutvecklaren Bonava ökade omsättningen men minskade vinsten i det första kvartalet.

Omsättningen steg 3,9 procent till 2 949 miljoner kronor (2 837). Försäljningsvärdet av sålda bostäder under perioden uppgick till 3 278 miljoner kronor (1 839).

Rörelseresultatet blev 31 miljoner kronor (165), med en rörelsemarginal på 1,1 procent (5,8).

Resultatet före skatt var 2 miljoner kronor (134).

Resultatet efter skatt blev 2 miljoner kronor (100), en minskning med 98,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,1 kronor (0,93), vilket innebär en minskning med 89,2 procent mot föregående år.

Bonava skriver att företaget mötte positiva signaler på samtliga marknader, men att detta har omkullkastats av covid-19.

"Det är i dagsläget mycket svårt att veta vilka konsekvenserna blir på längre sikt. Bonava gör bedömningen att vår produktionstakt kommer att sakta ner med förseningar som följd,
vilket medför en risk för signifikant påverkan på nettoomsättning och rörelseresultat för 2020. Vi tror också att efterfrågan på bostäder kommer att påverkas negativt, åtminstone fram tills dess att läget har klarnat och stabiliserats", skriver vd Joachim Hallengren i rapporten.

Bonava-chefen menar att vi inte vet vad det nya normala blir.

"Världsekonomin har redan nu drabbats hårt och vi vet i dagsläget inte vad det nya normala blir när pandemin har lagt sig. Experterna siar om en lågkonjunktur och hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas kvarstår att se. Vi ser samtidigt krafttag i form av stödåtgärder från regeringar, och från EU, samt centralbanker som vidtar åtgärder för att bidra till att
supportera ekonomin."

Bonava, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning2 9492 8373,9%
Rörelseresultat31165-81,2%
Rörelsemarginal1,1%5,8%
Resultat före skatt2134-98,5%
Nettoresultat2100-98,0%
Resultat per aktie, kronor0,10,93-89,2%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]