Publicerat 1 mars, 2021

Bonava kallar till årsstämma den 31 mars

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Bonava kallas till årsstämma onsdagen den 31 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på totalt 5,25 kronor per aktie, fördelat på 3,25 kronor i ordinarie utdelning och 2,00 kronor i extra utdelning. Utbetalning sker halvårsvis med 3,65 kronor per aktie vid första tillfället och 1,60 kronor per aktie vid andra tillfället.

Valberedningen föreslår att Mats Jönsson väljs till ny styrelseordförande i bolaget. Nuvarande ordförande Mikael Norman har avböjt omval. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare föreslår valberedningen att Per-Ingemar Persson väljs till ny styrelseledamot. Förutom Mikael Norman har styrelseledamot Samir Kamal avböjt omval och lämnar styrelsen i samband med årsstämman.

Valberedningen föreslår omval av övriga styrelseledamöterna Viveca Ax:son Johnson, Åsa Hedenberg, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson och Frank Roseen samt nyval av ledamoten Per-Ingemar Persson. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för 2021. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]