Publicerat 17 juni, 2020

Bonava har sett försiktig återhämtning men överlämnade och sålda bostäder i Q2 lägre än tidigare förväntat

Bostadsutvecklaren Bonava har sedan den 9 april sett en försiktig återhämtning i takt med att flera länder har lättat på restriktionerna. Men bolaget bedömer att antalet överlämnade och sålda bostäder i framför allt Nordic kommer att vara lägre än tidigare förväntat i andra kvartalet, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget upprepar också att rörelseresultatet kommer att bli väsentligt lägre i andra kvartalet än under motsvarande period i fjol, främst till följd av investerarprojekt som lämnas över med marginaler under snittet i den tyska portföljen.

Det beskrivs att påverkan på Bonavas produktion har varit relativt begränsad. Fram till slutet av maj har bolaget sålt cirka 1 600 bostäder i år. På grund av den osäkerhet som råder har försäljningen av bostäder påverkats negativt och Bonava bedömer att det blir färre sålda bostäder i år.

Bonava bedömer vidare att omsättningen och rörelseresultatet kommer att förstärkas under andra halvåret, främst till följd av marginaler i Tyskland på överlämnade bostäder som återspeglar snittet i pågående produktion samt en successiv förbättring i projektmarginalen på de bostäder som överlämnas i Finland.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]