Publicerat 26 maj, 2021

Bonava avvecklar verksamheten i Danmark, tar engångskostnad på 120 miljoner kronor

Bostadsutvecklaren Bonava har beslutat att avveckla sin verksamhet i Köpenhamn och lämna den danska marknaden för att uppnå ökad effektivitet och lönsamhet i koncernen. Beslutet är det första steget i bolagets strategiska översyn. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tar en engångskostnad på 120 miljoner kronor som kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i andra kvartalet. Planen är att avyttra den återstående landbanken under andra halvåret 2021.

Pågående byggprojekt i Köpenhamnsregionen ska slutföras och överlämnas till kunderna, men inga nya projekt kommer att startas. Den danska verksamheten ska vara helt avvecklad om två år, medan garantiåtaganden kvarstår under en tioårsperiod.

- Vi värdesätter det enastående arbete som vår danska organisation har lagt ner de senaste åren högt. För att kunna växa Danmark till en hållbar och stabil storlek krävs dock betydande investeringar i tid, kapital och resurser. Genom att allokera vårt kapital till andra marknader där vi redan har en stark position kan vi säkra en högre långsiktig avkastning för Bonava-koncernen som helhet, säger Peter Wallin, vd och koncernchef för Bonava.

Verksamheten i Danmark hade 2020 en nettoomsättning på 935 miljoner kronor med en rörelseförlust på 80 miljoner kronor. I första kvartalet 2021 var nettoomsättningen 54 miljoner kronor med en rörelseförlust på 17 miljoner kronor. Danmark hade 58 heltidsanställda och stod för 6 procent av koncernens nettoomsättning förra året.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]