Före detta språkröret Maria Wetterstrand, som modererade konferensen, med nuvarande språkrör Per Bolund.
Publicerat 21 oktober, 2019

Bolund vill återinföra kritiserat stöd till renovering

Bostadsminister Per Bolund menar att nu finns flera förutsättningar på plats för att lyfta utsatta områden. På ett konferens anordnat av Fastighetsägarna pekade ut fastighetsbolag som en viktig aktör i utvecklingen.

– Bostadspolitiken har länge varit en krigsskådeplats där ideologierna stått långt från varandra och vi har haft svårt att hitta de gemensamma lösningarna. Men nu har vi möjligheterna med ett samarbete i mitten där vi hittat en gemensam plattform för bostads-och stadsbyggnadspolitiken. Det tror jag att vi nu kan genomföra en långsiktig politik.

[ Annons ]

Det sa Per Bolund (MP) på under heldagskonferens på temat ”Hur vänder vi utvecklingen i utsatta bostadsområden?”.

Bostadsministern talade om vikten av att ta ett brett grepp och inte låsa sig inom olika politikområden. Men bostadspolitikens roll verkar främst vara att leverera olika typer av bidrag.

Investeringsbidraget menar Per Bolund är viktigt dels för att lösa det stora bostadsbehovet. Men han menade att det också kan skapa möjligheter för ett mer blandat boende i dagens utsatta områden.

– Staten kan också behöva ta ett större ansvar för det stora upprustningsbehovet. Vi hade ju tidigare ett stöd för upprustning av bostäder i utsatta områden där man samtidigt kunde göra en energieffektiviseringsinsats.

Det stödet försvann i och med att Moderaternas och Kristdemokraternas budget gick igenom. Men det var också ett stöd som Riksrevisionens i sin granskning menar har varit ineffektivt och borde ha utformats på ett annat sätt. Av de 800 miljoner kronor om året som fram till 2019 skulle bidra till renovering och energieffektivisering kom bara en bråkdel av pengarna användning och satsningen bidrog endast marginellt till de politiska målen.

– Det är lärdomar vi tar med oss. Om det stödet kommer tillbaks igen behöver vi göra det mer träffsäkert och så att det inte administrativt blir en börda, sa Per Bolund.

Under dagen diskuterade företrädare för bland annat fastighetsägare, kommun, polis etc den mörka bilden som idag präglar debatten.  Men det gavs också flera exempel på att det går att vända utvecklingen.

Per Bolund försökte ingjuta ett visionärt perspektiv.

– Dessa områden är också smältdeglar med människor som möts från olika kulturer. Tittar vi internationellt är det just de områdena som är mest spännande och den framtida utvecklingen skapas. Det är dit jag vill att vi ska. Alltså att de utsatta områdena inte blir platser vi skyggar för, utan ställen vi söker oss till. Det tror jag vi har stora möjligheter att göra, sa Per Bolund.

Samverkan var temat på Per Bolunds anförande.

– Från politiken kommer vi inte att kunna bidra med alla pusselbitar som behövs, utan det är bara om vi kan jobba tillsammans som vi kan nå hela vägen fram. Det är en komplex problematik där vi inte kan jobba i stuprör, sa Per Bolund.

Han menade att fastighetsbolagen har en viktig nyckelroll för att skapa en positiv utveckling. – Och att det går märker jag inte minst när jag besöker områden runt om i Sverige. Det finns många fastighetsägare som ser sin det som sin uppgift att göra mer än att bara leverera avkastning.

Per Bolund nämnde hur Trianon i Malmö arbetar aktivt tillsammans med sina hyresgäster och hur Botkyrkabyggen i anslutning till renovering jobbat för att skapa arbetstillfällen för de boende (ett besök som Fastighetstidningen följde. Läs om det här).

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]