[ Annons ]

Finansmarknadsminister Per Bolund. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 16 december, 2020

Bolund agerar för förändringar i taxonomin

Det är i sista sekund. Men nu säger sig finansmarknadsminister Per Bolund ha förståelse för den kritik som utformningen av EU:s gröna taxonomi utlöst.

Senast den 18 december ska regeringen skicka sina förslag till EU-kommissionen. Så man har inte mycket tid kvar att formulera sina förslag på förändringar. Efter massiv kritik från flera håll kommer nu regeringen i alla fall att kräva stora förändringar i EU:s förslag kring vilka investeringar ska anses miljömässigt hållbara – alltså den så kallade taxonomin. Intervjuad i Dagens Industri säger nu finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att regeringen anser att det finns stora brister i utformningen.

Fastighetstidningen har tidigare skrivit om hur man från flera håll varnat för att det nuvarande förslaget genomförs skulle innebära en mycket liten del av svenska fastighetsmarknaden bedöms som grön. Taxonomiförordningen skulle riskera att omkullkasta den svenska marknaden för gröna fastighetslån och obligationer.

[ Annons ]

Därför vände sig Fastighetsägarna och Svenska Bankföreningen i en gemensam skrivelse till regeringen med varningen att villkoren i taxonomiförordningen kan hota svensk fastighetsbransch.

Då, den 3:e december, var dock Per Bolunds svar till Fastighetstidningen att han ställde sig oförstående till oron. Han hänvisade till möjligheten att använda andra standarder och principer för gröna obligationer utan koppling till taxonomin. 

Även Branschorganisationen Energiföretagen har riktat en skarp varning för hur en stor del av den svenska el- och värmeförsörjningen inte skulle klassas som hållbar, trots mycket låga koldioxidutsläpp, om förslaget genomförs.

Men nu har Per Bolund alltså lyssnat. Till DI säger han att nu har även regeringen starka invändningar kring hur taxonomin riskerar att bli kontraproduktiv och hindra hållbara investeringar. I intervjun nämner han några av de förändringar han vill se. – Bland annat att bioenergin och biobränslen ska kunna användas i klimatomställningen. Och att vatten- och kärnkraften har viktiga roller. Vi har även förslag kring villkoren för finansieringen i fastighetssektorn, säger Per Bolund till DI.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]